کد خبر: 332357 A

نماینده مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهری تاکید کرد:

نماینده مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهری گفت: باید تفکیک باب سیاست و شهر را برداشته و از سیاست شهری سخن بگوییم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سبحان یحیایی در همایش سیاست و شهر با بیان اینکه در طول تاریخ و از عصر ناصری به بعد شاهد حضور مرئی امر سیاسی در سیاست‌گذاری شهری بوده‌ایم که مسائلی همچون اقتصاد شهر خود را در پرتو امن سیاست شهر نشان داده است، گفت: نگاه سیاسی به شهر‌ها همواره وجود داشته و عرصه عمومی شهر فضایی  برای حضور دیدگاه‌های سیاسی شهروندان در تطورات تاریخی ایران معاصر بوده است.

وی با تاکید بر اینکه شهر بستری است برای سطربندی دیدگاه‌های سیاسی شهروندان است، اظهار کرد: از نظر ما باید باب تفکیک سیاست و شهر را برداریم و از سیاست شهری سخن بگوییم.

نماینده مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با اشاره به برگزاری همایش سیاست و شهر، خاطرنشان کرد: ما به دنبال آن هستیم که با آوردهای علمی چنین همایش‌هایی، بستری فراهم شود که به موضوع مغفول مانده سیاست در ادبیات شهری بپردازد و به ادبیات فقیر این حوزه  غنا بخشیده و آن را توسعه دهد.

ادبیات شهری
نرم افزار موبایل ایلنا