کد خبر: 333109 A

مدیر کل موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی:

ایلنا: مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست از مشخص شدن ساختار ژنتیکی جمعیت‌‏های یوزپلنگ آسیایی خبر داد وگفت: این ساختار با هدف بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین‏ جمعیتی، وجود یا عدم وجود درون‌‏آمیزی، ساختار ژنتیکی جمعیت‏های یوزپلنگ آسیایی مشخص شده است.

به گزارش ایلنا، اصغر مبارکی مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی افزود: به‏ منظور مدیریت پایدار ژنتیکی یوزهای آسیایی، طرح پژوهشی با عنوان «بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت‏‏های یوزپلنگ آسیایی با استفاده از آنالیز ژن‏های nDNA و mtDNA» با هدف بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین‏ جمعیتی، وجود یا عدم وجود درون‏‌آمیزی، تعیین میزان جریان ژنی و برآورد فاصله ژنتیکی میان کلیه جمعیت‏های یوزپلنگ آسیایی، در بخش زیست فناوری دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی، اجرا شد.

مبارکی با بیان اینکه جمعیت‏‌های مختلف یوزپلنگ آسیایی شامل ذخیره‏ گاه زیست‌کره توران، پارک ملی کویر، یزد و کرمان مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد؛ بنا به توضیحات مجری پروژه، در این پژوهش، به‌منظور بررسی جامع ژنتیکی جمعیت‏های تحت مطالعه، از ۲۰ جایگاه‏ ریزماهواره و ۱۵ ژن هسته‏‌ای و میتوکندریایی استفاده ‏شد، به ‏این شکل ‏که از ۲۰ جایگاه‏ ریزماهواره در راستای ژنوتایپینگ هر دو جنس نر و ماده، از توالی‏ یابی ۹ ژن هسته‏ ای برای آنالیز مسیر مادری و پدری، از توالی‏ یابی ۴ ژن میتوکندریایی برای آنالیز مسیر مادری و از توالی‏ یابی ۱ ژن مشتمل بر ۲ ناحیه در کروموزوم Y به ‏منظور آنالیز مسیر پدری استفاده شد.

مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بیشترین تنوع ژنتیکی جمعیت‏ های یوزپلنگ در کرمان، سپس یزد و بعد ذخیره‏ گاه زیست کره توران و کمترین تنوع ژنتیکی نیز مربوط به یوزپلنگ پارک ملی کویر قراردارد بنابراین وجود درون‏آمیزی و افزایش همخونی در یوزپلنگ پارک ملی کویر امری محتمل است.

به گفته مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست، کمترین فاصلۀ ژنتیکی در بین یوزپلنگ پارک ملی کویر و یوزهای یزد و بیشترین فاصلۀ ژنتیکی بین یوزپلنگ پارک ملی کویر و یوزهای کرمان مشاهده شده است، که یوزهای کرمان، بیشترین شباهت ژنتیکی را با یوزهای ذخیره‏گاه زیست کره توران و همچنین یوزهای یزد به ‏جز یوزپلنگ بافق، بیشترین شباهت ژنتیکی را با یوزپلنگ پارک ملی کویر دارند، طبق این نتایج، ۶۰ درصد از تنوع موجود، درون ‏جمعیتی بوده و تنها ۴۰ درصد آن نشأت‏ گرفته از تنوع بین‏ جمعیتی است.

وی با بیان اینکه یوزپلنگ موجود در ایران یکی از گونه‏ های ارزشمند کشور است، افزود: که نتایج این تحقیق حکایت از وجود سطح متوسط تنوع ژنتیکی در این گونه داشته و حفاظت ژنتیکی و مدیریت جمعیت‏های موجود، می‌‏تواند آن را از فرسایش ژنتیکی بیشتر و نابودی در زیستگاه‏ های موجود حفظ نماید.

مبارکی با استناد به نتایج حاصله مبنی بر وجود شباهت ژنتیکی در بین جمعیتهای موجود و خلوص بالای ژنتیکی در جمعیت ‏های مجزا، گفت: امکان وجود همخونی و اثرات نامطلوب آن از جمله کاهش شایستگی (Fitness)، کاهش قدرت زنده‏مانی (Viability)، افزایش حساسیت به بیماری‏های عفونی، کاهش تولید مثل، بروز ناهنجاری‏های ژنتیکی و غیره امری محتمل به نظر رسیده و بروز این عوامل مخرب در این گونه، تداوم و بقاء آن را به مخاطره انداخته و به ‏شدت آن‌ها را در خطر انقراض قرار خواهد گرفت.

 مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد؛ برای حفاظت و مدیریت ژنتیکی، با انتقال نسبی (ورود جنس نر) و یا مطلق (هر دو جنس) یک یا چند جمعیت (واجد بیشترین تفاوت ژنتیکی با جمعیت پذیرنده) به جمعیت پذیرنده، میزان همخونی و اثرات مخرب آن کاهش یافته و در روند افزایش جمعیت و بقاء افراد جمعیت پذیرنده، نقش مهمی را ایفا خواهد نمود.

سازمان حفاظت محیط زیست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر