کد خبر: 333153 A

قائم مقام وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی:

قائم مقام وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: کارکردارتباطی، اطلاعاتی، خدماتی و سرگرمی چهارکارکرد پررنگ فضای مجازی در کشورمان هستند؛ که بعد سرگرمی آن از دیگران پررنگ‌تراست.

به گزارش ایلنا، فیروزآبادی در همایش شبکه‌های اجتماعی فرصت ها و تهدیدها در شیراز گفت: بیش از114شبکه اجتماعی فعال در کشورمتمرکزبرحوزه سرگرمی هستند و باید برای مدیریت فضای مجازی تحولی ایجاد شود.

رئیس شورای عالی فضای مجازی ،فضای مجازی را نوپا ، مبهم ، پیچیده و در حال تکمیل دانست و گفت : همان گونه که فناوری  به عنوان ضرورت خود را به بشرامروزتحمیل کرده است فضای مجازی نیز جایگاه خود را به عنوان یک ضرورت بی بدیل پیدا کرده است .

وی ادامه داد: بحث درمدیریت فضای مجازی به معنای محدود کردن نیست چرا که اصولا به دلیل قابلیت‌های این فناوری نمی‌توان آن را محدود کرد بلکه باید به سمت مدیریت اجتماعی و فرهنگی آن پیش رفت . درحوزه فضای مجازی ، باید سازمان‌هایی مانند بهزیستی و آموزش و پرورش پیوست‌هایی را تدوین و اجرا کنند .

فیروزآبادی با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد کاربران شبکه های اجتماعی روزانه بیش از یک ساعت خود را در این    شبکه‌ها می گذرانند، افزود : هم اکنون بیش از 22میلیون گوشی هوشمند درکشور وجود دارد که ضرورت تامل و تدبیربرای مدیریت فرهنگی را در حوزه فضای مجازی دوچندان می‌کند .

وی افزود : طبیعی است که انسان امروزحتما اوقات فراغت می‌خواهد اما این مساله باید به گونه‌ای مدیریت شود که مانع از آن شود که وقت های مفید در جامعه فقط در کارکرد سرگرمی درشبکه‌های اجتماعی صرف شود .

قائم مقام وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی یادآورشد : از سال گذشته دروزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی رویکرد رصد و تحقیق درفضای مجازی به طورجدی دردستورکارقرارگرفت و قرارشد سازمان بهزیستی کشور در همین راستا و با توجه به دانش کارشناسان متخصص خود درحوزه‌های پیشگیری اقداماتی را تدوین کنند که این امردلیلی برای نشست امروزشد .

وی تصریح کرد : امسال برای نخستین باردروزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی اعتبارمشخصی برای موضوع آسیب‌های اجتماعی نوپدید و شبکه‌های اجتماعی اختصاص داده شده است که انتظارداریم به صورت متمرکزبرای رصد فضای مجازی و تحقیق درحوزه‌های مرتبط هزینه شود .

ابوالحسن فیروزآبادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر