کد خبر: 336651 A

معاون آموزشی وزیر علوم عنوان کرد؛

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: طرح آمایش آموزش عالی که جهت تصویب تقدیم شورای عالی انقلاب فرهنگی شده بر مبنای نقشه جامع علمی کشور تدوین شده است.

به گزارش ایلنا، مجتبی شریعتی نیاسر با بیان این مطلب ادامه داد: نقشه جامع علمی کشور یکی از اسناد بالادستی است که وزارت علوم، خود را موظف به تحقق اهداف مندرج در نقشه جامع می‌داند، به همین دلیل طرح آمایش آموزش عالی را بر اساس سند نقشه جامع علمی کشور طراحی کردیم.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: امیدواریم ظرف چند هفته آینده، این طرح در صحن علنی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و به تصویب برسد.

شریعتی نیاسر به اولویت‌های جدی وزارت علوم در طرح آمایش آموزش عالی اشاره کرد و گفت: در طرح آمایش آموزش عالی ۸ مورد مشخص از شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست شده که این ۸ موضوع شامل مأموریت‌گرا کردن دانشگاه‌ها و همچنین ساماندهی دانشگاه‌ها در ارتباط با اشتغال است.

معاون آموزش وزارت علوم افزود: با تصویب طرح آمایش آموزش عالی تکلیف ما برای آینده و رسیدن به اهداف مندرج در نقشه جامع علمی کشور مشخص خواهد شد.

وی به اولویت‌های وزارت علوم در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین مباحثی که در این برنامه مطرح شده است بحث «تعیین تکلیف دانشگاه‌ها به لحاظ مأموریت جغرافیایی» است.

شریعتی نیاسر ادامه داد: ما در برنامه ششم توسعه پیشنهاد دادیم که دانشگاه‌های کشور از نظر ماموریت‌های محوله به ۴ منطقه تقسیم شوند که این ماموریت ها در گروه‌های بین المللی، ملی و منطقه‌ای دسته‌بندی خواهند شد.

وی گفت: تقسیم‌بندی دانشگاه‌ها به لحاظ مأموریت جغرافیایی ازجمله سیاست‌های جدی وزارت علوم در برنامه ششم توسعه است که در این پرتو، تعاملات بین‌المللی دانشگاه‌ها، مأموریت‌گرا کردن و ساماندهی کردن دانشگاه‌ها در برنامه ششم لحاظ شده است.

معاون وزیر علوم افزود: در صورت تصویب پیشنهادهای وزارت علوم در برنامه ششم توسعه شاهد پویایی بهتری در دانشگاه‌ها خواهیم بود و همچنین وضعیت مدیریت دانشگاه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی مشخص خواهد شد.

ماموریت گراشدن دانشگاه‌ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر