کد خبر: 368933 A

به دنبال انتشار مصاحبه ایلنا با رییس انجمن زنان و زایمان درباره امکانات زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتی روابط عمومی وزارت بهداشت جوابیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا، جوابیه به این شرح است: طبق پاسخ معاونت بهداشتی وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی؛ ترویج زایمان طبیعی با کاهش مداخلات طبی غیرضروری یکی از برنامه های اداره سلامت مادران وزارت بهداشت می‌باشد. در این راستا اقداماتی مانند تدوین استانداردها، دستورالعمل ها ی بارداری و زایمان،‌آموزش به ماماها و متخصصین زنان و مادران انجام شده است. به منظور رسیدن به این هدف برای کم کردن و سازگار شدن درد زایمان،‌کلاس های آمادگی زایمان برای مادران برگزار می شود و به مادر در خصوص انواع روش های بی دردی دارویی و کم دردی غیر دارویی نظیر ماساژ،‌حضور همراه،‌تکنیک های تنفس و تن آرامی آموزش داده می شود. استفاده از روش بی دردی اپیدورال یکی از روش های دارویی بی دردی است که برخی از مادران تمایل به استفاده از این روش دارند.

همچنین راهنمای بالینی زایمان بی درد (اپیدورال) نیز به عنوان یکی از روش های دارویی بی دردی است که برخی از مادران تمایل به استفاده از این روش را دارند.

همچنین راهنمای بالینی زایمان بی درد (اپیدورال) نیز به عنوان یکی از روش های بی درد نیز تدوین شده و به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است. با توجه به ارسال اعتبار به دانشگاه ها،‌در صورت تقاضای مادران، بیمارستان ها می توانند اقدام به خرید تجهیزات مورد نیاز بی حسی اپیدورال کنند.

آنچه مسلم است در انجام زایمان با کاهش مداخلات طبی غیر ضروری و بر اساس شواهد علمی موجود، استفاده از دستگاه الکترونیک ثبت قلب جنین برای بارداری های پرخطر الزامی است و در موراد کم خطر می توان از روش ثبت دستی استفاده نمود.

لازم به ذکر است در بسیاری از بیمارستان هایی که امکانات زایمان بی درد و دستگاه الکترونیک ثبت قلب جنین وجود دارد میزان سزارین بالاتر از متوسط کشوری می باشد. بنابراین صرفا وجود امکانات فوق منجر به انجام و افزایش میزان زایمان طبیعی نمی شود.

وزارت بهداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر