کد خبر: 380277 A

با مطالعات باستان‌شناسی صورت گرفته در ساختار مدور مرکز تپه قلعه خلچان تفرش به منظور شناخت تاریخ ساخت و کاربری محوطه، یکی از منحصر بفردترین ساختارهای معماری دوره ایلخانی کشف شد.

به گزارش ایلنا، سید مهدی موسوی نیا سرپرست هیات باستان شناسی تپه قلعه خلچان گفت: یکی از برنامه‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی در سال ٩٤، تعیین عرصه و حریم تپه قلعه خلچان بود.

وی افزود: براساس گمانه‌های ایجاد شده در حریم محوطه تپه قلعه  خلچان که یکی از محوطه های مهم شهرستان تفرش در استان مرکزی است علاوه بر تعیین تاریخ دقیق محوطه وکاربری آن، پیگردی در ساختار مدور مرکز محوطه در دستور کار قرار گرفت.

  موسوی نیا گفت :بر اساس بقایای استخوانهای انسانی و قطعه سفالهای دورة ایلخانی در ساختار مدور مرکز محوطه، تپه قلعه خلچان یک برج خاموشی از دورة ایلخانی بوده است.

او افزود: این یافته از این منظر مهم است که همواره در بین ایران شناسان، شناخت دقیق نحوة تدفین زرتشتیان در دوره اسلامی مورد بحث فراوان بوده است.

 به گفته وی مطالعات باستان شناسی تپه قلعه خلچان برای نخستین بارشناختی نسبی از سنت تدفین زرتشتیان در دوره اسلامی را به دست می دهد و تا حد قابل توجهی خلأ تدفین زرتشتیان در این دوره را پر کرده است.

این باستان شناس تصریح کرد:به غیر از نمونه برجهای خاموشی متاخر دوره قاجار در یزد، کرمان و ری، برج خاموشی تپه قلعه خلچان تنها برج خاموشی تاکنون کشف شده از دوره اسلامی در ایران است.

وی افزود:  شباهت ساختاری این برج خاموشی دوره ایلخانی با نمونه بندیان ازدوره ساسانی، استمرار معماری برجهای خاموشی از دوره ساسانی تا دوره ایلخانی را نشان می دهد.

موسوی نیا  گفت : ارزیابی وجود این برج خاموشی زرتشتی در بافت تفرش دوره ایلخانی، خود بخش دیگری از تاریخ ایران در دورة اسلامی را روشن می کند.

این باستان شناس حضور زرتشتیان به عنوان یک اقلیت مذهبی در یک منطقه شیعه نشین را روحیه مساوات، برابری و آزادی مذهبی مردمان شیعی منطقه تفرش دانست.

به گفته وی شهروندان زرتشتی همزمان بادوره ایلخانی درمنطقه تفرش شیعی احساس امنیت می کردند و به عنوان یک شهروند با حفظ تمامی حقوق شهروندی زندگی توام با آرامشی را داشته اند.

موسوی‌نیا افزود: هم اکنون مطالعات استخوان شناسی به منظور تاریخ گذاری و تعیین جنسیت و مطالعات خاک شناسی محوطه در حال انجام است وانتظار می رودفعالیتهای باستان شناسی صورت گرفته در تپه قلعه خلچان بتواند در روشنگری بخشی از تاریخ ایران در دوره اسلامی موثر واقع شود.

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر