کد خبر: 381086 A

ایلنا: هنر دیوارنگاری ساسانی به عنوان یک هنر ایرانیِ مستقل، کمترین تأثیر را از هنر یونانی یا هلنی پذیرفته است گرچه بنا به تعاملاتی که وجود داشته در پاره ای از زمان‌های تاریخی ارتباط نزدیکی نیز با هم داشته‌اند.

به گزارش ایلنا، این مطلب را سید صدرالله میر بابایی کارشناس پژوهشکده ابنیه و بافت های تاریخی –فرهنگی در نشست "نقاشی های دیواری بناها در گستره حکومت ساسانیان" که در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد مطرح کرد .

او گفت :انسان از دیرباز  یعنی از زمانی که درون غارها می زیسته  در تلاش بود تا بتواند با محیط پیرامون خود ارتباط برقرار کند، در این میان یکی از روش های ارتباطی که تا به امروز آثار آن در بعضی از نقاط دنیا نیز باقی مانده و معیار مناسبی برای سنجش و آگاهی از سطح پیشرفت و علائق و هنر آن دوره را نمایان می کند، نقاشی های موجود در غارهای پیش از تاریخ است.

وی با بیان اینکه هنر نقاشی به عنوان مادر هنرهای دیگر برای بررسی و شناخت هنرهای مردمان باستان بسیار حائز اهمیت است افزود: در این میان دیوار نگاره های ساسانی نیز جزء مدارک اساسی و بنیادین ، تاریخ هنر نقاشی این دوره و دوران بعد از خود است.

 این پژوهشگر اظهار داشت : در حد توان، با بررسی و بازبینی بر روی دیوارنگاره های ساسانی از دیدگاه باستان شناختی ، این هنرِ شاخص در گستره حکومت ساسانیان که بیش از 400 سال تدوام داشته است مورد مطالعه و معرفی قرار گرفت.

به گفته او ، در این راستا با دسته بندی این آثار به مناطق داخل و خارج از مرزهای کنونی ایران و سیر حرکت این هنر در گستره فرهنگیِ امپراطوریِ ساسانی پرداخته شده است.

میر بابایی اظهار داشت : بنظر می رسد هنر دیوارنگاری ساسانی به عنوان یک هنر ایرانیِ مستقل، کمترین تأثیر را از هنر یونانی یا هلنی پذیرفته است گرچه بنا به تعاملاتی که وجود داشته در پاره ای از زمان های  تاریخی ارتباط نزدیکی نیز با هم داشته اند.

او تصریح کرد : هنر دوران ساسانی ادامه دهنده منطقی ، هنر دوران قبل از خود است گرچه آنها  علاقه داشته اند تا خود را مستقیماً به هخامنشیان منتسب کنند ولی می توان تأثیر هنر اشکانی را بوضوح در آثارشان مشاهده کرد ،گرچه از نظر تکنیکی و اجرای کار بعضاً از پارتیان پیشی گرفته و کارهایی در حد هنر عظیم هخامنشیان ارائه کرده اند.

به گفته این پژوهشگر، دیوارنگاره های ساسانی موضوعات متنوعی از مراسم درباری، شکار و تفریح، جنگ، مذهبی و ... را شامل می شوند که می توان در بعضی از آنها رعایت هنر و سنن ملی پیش از خود را مخصوصاً در صحنه های درباری و شکار مشاهده کرد.

میر بابایی افزود : توجه ساسانیان تنها به مناطق غربی و رومیان معطوف نگشته و می توان تاثیر ارتباطات دوسویه با شرق را نیز در اشکال هنری موجود، بالاخص نقاشی های دیواری این منطقه که کوشانی ها در آن حضور داشتند را یافت.

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر