کد خبر: 381394 A

از سوی ربیعی؛

ایلنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی احمد میدری معاون رفاه اجتماعی را به عنوان مجری پروژه‌های طراحی ، تدوین و اجرای برنامه جلوگیری از نسلی شدن فقر و ایجاد پنجره واحد حمایت اجتماعی منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، در حکم علی ربیعی به مجری پروژه ها آمده است:

«در اجرای بند (۲) تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شماره ۲۸۶۲۵ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۵ و به منظور عملیاتی نمودن برنامه ملی " عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی " به موجب این حکم به عنوان مجری پروژه های ذیل منصوب می شوید.

-  طراحی ، تدوین و اجرای برنامه جلوگیری از نسلی شدن فقر

- ایجاد پنجره واحد حمایت اجتماعی

امید است با همکاری حوزه های مختلف وزارتخانه و سایر دستگاههای اجرایی در اجرای دقیق مفاد تصویب نامه مذکور موفق باشید.

در اجرای بند (۲) تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شماره ۲۸۶۲۵ مورخ ۱۰ /۳ / ۱۳۹۵ و به منظور عملیاتی نمودن برنامه ملی " عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی " به موجب این حکم به عنوان مجری پروژه های ذیل منصوب می شوید.

-  طراحی ، تدوین و اجرای برنامه جلوگیری از نسلی شدن فقر

- ایجاد پنجره واحد حمایت اجتماعی

امید است با همکاری حوزه های مختلف وزارتخانه و سایر دستگاههای اجرایی در اجرای دقیق مفاد تصویب نامه مذکور موفق باشید.»

  ۱۳۹۵

 

علی ربیعی احمد میدری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر