کد خبر: 389892 A

رییس کانون سردفتران و دفتریاران خبر داد:

رییس کانون سردفتران و دفتریاران کل حق الثبت واریزی توسط دفاتراسنادرسمی به حساب خزانه در سال ۱۳۹۴ را مبلغ ۷۵۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، کل اسناد تنظیمی در سال ۱۳۹۴ در هفت هزار و ۹۸ دفتر اسناد رسمی دایر، ۱۳ میلیون و ۵۲۱ هزار و ۴۱۹ فقره و گواهی امضاء ۵ میلیون و ۳۷۶ هزار و ۴۷۰ فقره (مجموعا ۱۸ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۸۸۹ فقره) بوده که نسبت به سال قبل حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است.

محمدرضا دشتی کل حق الثبت واریزی توسط دفاتر اسناد رسمی به حساب خزانه در سال ۱۳۹۴ را مبلغ ۷۵۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: این بدان معناست که به طور متوسط هر دفترخانه ۱۰۵ میلیون و ۸۳ هزار تومان به خزانه بابت حق الثبت واریز کرده است.

وی ادامه داد: از این تعداد یک میلیون و ۲۰۱ هزار و ۹۳۵ فقره سند قطعی غیرمنقول و ۲ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۹۸۹  فقره سند قطعی خودرو و یک میلیون و ۴۶ هزار و ۱۹۸ فقره وکالت فروش خودرو و ۴۸۸ هزار و ۸۰ فقره وکالت فروش املاک و ۶۶۳ هزار و ۷۰۰  فقره سند رهنی و ۲۰۹ هزار و ۸۶ فقره اجاره و ۷ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۶۵۹ فقره اسناد غیرمالی بوده است.

 

محمدرضا دشتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر