کد خبر: 390924 A

اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش با ارسال بخشنامه‌ای، شرایط احراز روند ارتقای رتبه‌های شغلی کارکنان این وزارتخانه به رتبه شغلی بالا‌تر را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش با ارسال بخشنامه‌ای شرایط احراز روند ارتقای رتبه‌های شغلی کارکنان این وزارتخانه به رتبه شغلی بالا‌تر را اعلام کرد.

در این بخشنامه اعلام شده است، کارکنانی که سنوات تجربی لازم (۶، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ سال) جهت ارتقاء به رتبه شغلی بالا‌تر (پایه، ارشد، خبره و عالی) را دارند، حداکثر تا تاریخ ۹۵ مرداد ماه ۱۵ به اداره کل امور اداری و تشکیلات، اداره حقوق و مزایا ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها مراجعه کنند.

جدول شرایط احراز روند ارتقای رتبه‌های شغلی کارکنان:

رتبه/ مشاغل پایه ارشد خبره عالی

 

 

مشاغل تا سطح کاردانی

حداقل سوابق تجربی حداقل نمره ارزشیابی حداقل دوره ‌آموزشی حداقل سوابق تجربی حداقل نمره ارزشیابی حداقل دوره آموزشی حداقل سوابق تجربی حداقل نمره ارزشیابی حداقل دوره آموزشی حداقل سوابق تجربی حداقل نمره ارزشیابی حداقل دوره آموزشی
8 سال 60 درصد 300 ساعت 20 سال 70 درصد 250 ساعت - - - - - -
مشاغل کارشناسی و بالاتر 6 سال 60 درصد 300 ساعت 12 سال 70 درصد 250 ساعت 18 سال 80 درصد 200 ساعت 24 سال 85 درصد 150 ساعت
وزارت آموزش و پرورش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر