کد خبر: 390989 A

از سوی رئیس جمهور؛

رئیس جمهور لایحه «تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۳۷ (مارپل ۱۹۷۳. ۷۸) – مصوب ۱۳۸۰- و الحاقات و اصلاحات بعدی آن (موضوع قطعنامه‌های شماره (۶۶) ۲۴۶، (۶۶) ۲۴۷، (۶۷) ۲۵۶، (۶۷) ۲۵۷، (۶۷) ۲۵۸، (۶۸) ۲۶۶ و (۲۸) ۱۰۷۰ الف)» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

به گزارش ایلنا، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:

«کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها در سال ۱۹۷۳ میلادی با برگزاری کنفرانس بین المللی آلودگی دریا توسط سازمان بین المللی دریانوردی به تصویب رسید. این کنوانسیون که بعدا توسط پروتکل ۱۹۷۸ اصلاح و به طور اختصار تحت عنوان «مارپل ۱۹۷۳. ۷۸» از آن یاد می‌شود، شامل مقررات و ویژگی‌های کاربردی مهمی در خصوص ساختمان کشتی‌ها، بنادر و تجهیزات آن‌ها به منظور جلوگیری از آلودگی دریا می‌باشد.

دولت جمهوری اسلامی ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۷ به ترتیب به کنوانسیون بین المللی یاد شده و شش ضمیمه آن ملحق شده است که اخیرا ضمایم کنوانسیون یادشده مجددا مورد اصلاح قرار گرفته است. لذا در اجرای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این لایحه برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.»

 

لایحه کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر