کد خبر: 398274 A

رئیس تعزیرات:

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر جداسازی جرم و تخلف در نظام حقوقی کشور گفت: مرز مشخصی برای تخلف و جرم در کشور وجود ندارد.

 

به گزارش ایلنا، علیرضا جمشیدی در جلسه تهیه سند راهبردی سازمان افزود: این در حالی است که

مرز تخلف و جرم در دنیا جداست اما در کشورمان هر دو در یک سبد هستند و مرز مشخصی ندارند.

وی تاکید کرد: باید اصول، شیوه برخورد و نحوه رسیدگی به تخلف جدا شود تا بتوانیم سازمانی در شان کشور و بازویی پر قدرت برای جلوگیری از تخلفات باشیم؛ چرا که تعزیرات حکومتی بازوی قدرتمند دولت در برخورد با تخلفات است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: باید به اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی در قالب قوانین و مقررات در مجلس شورای اسلامی افزوده شود تا بتواند از یکسو با متخلفان با قوت و سرعت برخورد شود؛ در عین حال این برخوردها در چارچوب قانون و در راستای احقاق حق و اجرای مقررات باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری جلسه تهیه سند راهبردی سازمان تعزیرات اظهار کرد: سند راهبردی فرصتی استثنایی را برایمان رقم می زند تا در افق برنامه ششم توسعه حرکت کنیم و همزمان مدیریت برنامه ریزی شده را در سازمان تجربه کنیم.

وی افزود: این سند راهبردی با هدف برنامه ریزی دقیق و جامع برای پنج ساله آینده سازمان تعزیرات حکومتی تهیه می شود.

جمشیدی خاطرنشان کرد: طی چند ماه گذشته توانسته ایم با500 مدیران و رئیس شعبه مصاحبه کنیم و آنان را با توجه به توان و تجربه در شعب مستقر کنیم؛همچنین 11 تیم قوی برای بازرسی جامع در سراسر کشور نیز اعزام کردیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه افزود: این در حالی است که بازرسی ، پیش از این از 15 استان حدود هفت سال انجام می شد؛ اما طی چند ماه گذشته موفق شدیم تا بازرسی از 31 استان را به صورت جامع انجام دهیم.

 

رئیس تعزیرات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر