کد خبر: 410991 A

با امضای وزیر آموزش و پرورش؛

ایلنا: با امضای وزیر آموزش و پرورش شیوه‌نامه آیین‌نامه ساماندهی صدور و تایید مدرک تحصیلی دانش آموزان به استانهای سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، در اجرای بند ۱۱ مصوبه نهصد و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش،‌شیوه نامه اجرائی آیین نامه ساماندهی صدور و تائید مدارک تحصیلی دانش‌آموزان جهت اجرا به تمامی مناطق و نواحی آموزش و پررش و واحدهای آموزشی دوره‌های اول و دوم ابتدایی و دوره‌های اول و دوم متوسطه تابع ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های سراسر کشور ابلاغ می‌شود.

دربند (۱) این شیوه نامه آمده است: «ورود اطلاعات و ثبت سوابق تحصیلی دانش آموزان و همچنین مدیریت فرایند صدور مدارک تحصیلی و اسناد آموزشی ، در مدت تحصیل دانش آموز ،‌در سامانه های  مربوط به ویژه سامانه جامع موضوع بند ۱ آیین نامه فوق ، بادقت و نظارت کامل و مسئولیت مدیر و توسط معاون اجرایی واحد آموزشی صورت پذیرد.

اساس بند «۲» این شیوه نام ؛ شروط پذیرش گواهینامه مهارتی؛ دارا بودن مجوز رسمی ازآموزش و پرورش ، دارا بودن تاییدیه از رسیمی از ادارات مناطق و شهرستان یا تاییدیه اصالت گواهینامه مهارتی، با استعلام کتبی و محرمانه توسط نماینده آموزش و پرورش یا به روش الکترونیکی از مرجع صادر کننده عنوان شده است.

مطابق بند «۶» ؛ درمدارس دولتی و غیردولتی ، مسئولیت صدور مدارک تحصیلی، به عهده مدیر مدرسه است و در مدارس وابسته و غیردولتی، مسئولیت مدیر نافی مسئولیت و پاسخگویی موسس یا نماینده حقوقی او نخواهد بود.

براساس این شیوه نامه؛ به منظور آشنایی با سامانه ها و قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت مدیران و معاونان مدرسه ، قبل از انتصاب و در حین انجام مسئولیت ، ضروری است اداره آموزش و پرورش دوره های آموزشی و توجیهی برای آنان برگزار کند ، شرکت در این دوره ها ، الزامی است و نظارت برحسن اجرای این شیوه نامه برعهده مدیرکل آموزش و پرورش استان است».

آیین نامه دانش آموزان دوره های آموزشی وزیر آموزش و پرورش صادر کننده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر