کد خبر: 434121 A

امین‌زاده:

دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی گفت : وضعیت جامعه ما در حوزه اعتیاد بحرانی است و دولت به تنهایی و بدون کمک سمن‌ها نمی‌تواند با بحران اعتیاد مقابله کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، الهام امین‌زاده در همایش صیانت و گفتمان‌سازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه برای همه شهروندان حقوقی قائلیم و شهروندان ما حق  برخورداری از محیط اجتماعی سالم، آب و هوای پاکیزه، حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را دارند، افزود: برخورداری از این حقوق باعث می‌شود تا افراد به سمت افسردگی و ناامیدی، خشونت و اعتیاد گرایش پیدا نکنند.

وی با تاکید بر اینکه در کنار مسئولیت اجتماعی دولت‌ها، مسئولیت فردی نیز اهمیت زیادی دارد، ادامه داد: فاجعه تصادف دو قطار یکی از آثار عدم توجه به مسئولیت فردی است که نمونه آن در افراد معتاد نیز وجود داشته و آنان در برابر خانواده و جامعه احساس مسئولیت ندارند.

امین زاده خاطرنشان کرد: سمن‌ها می‌توانند حس مسئولیت را در ملت ایران ایجاد کنند و دولت به تنهایی نمی تواند در این زمینه ایفای نقش کند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر ایفای نقش سمن‌ها جدی‌تر شده است، تصریح کرد: مشکل اصلی سمن‌ها آن است که می‌گویند؛ حق دیده شدن ندارند. آنها از ما بودجه نمی‌خواهند بلکه حق دیده شدن می خواهند.

وی با بیان اینکه وضعیت جامعه ما در حوزه اعتیاد به بحران رسیده است، عنوان کرد: چشم ما به دست شما سمن‌ها است و دولت به تنهایی نمی‌تواند با بحران اعتیاد مقابله کند.

امین‌زاده با تاکید بر ضرورت پیشگیری از اعتیاد گفت: امر پیشگیری میان دو پدیده بحران و سلامت اجتماعی قرار دارد؛ چنانچه پیش از پیشگیری باید جامعه را به اندازه‌ای سالم، زیبا و بانشاط کنیم که کسی به سمت انواع جرائم و آسیب‌های اجتماعی حرکت نکند و سمن‌ها در این حوزه می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی با اشاره به آیین‌نامه اجرایی سمن‌ها مصوب هیات وزیران اظهار کرد: به اعتقاد من این آیین‌نامه باید تبدیل به یک قانون شود و ما با همکاری شما سمن‌ها می‌توانیم لایحه‌ای را تقدیم مجلس کنیم تا این آیین‌نامه تبدیل به قانون شده و شرایط حضور و پرداخت کمک به سمن‌ها در این قانون مشخص شود.

امین‌زاده با تاکید بر اینکه اگر منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور در اواخر آذرماه رونمایی شود یک اقدام عملی خواهد بود، تاکید کرد: باید در حد مقدورات دولت به سمن‌ها کمک شود تا بازوی توانمند برای حکمرانی مطلوب بر ایران اسلامی شوند.

حقوق شهروندی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر