کد خبر: 440049 A

جانشین فرمانده ناجا تاکید کرد:

جانشین فرمانده ناجا با تاکید بر اهمیت تقویت مهارت های عملی کارکنان گفت: این رویکرد باید از طریق مراکز آموزشی در ناجا نهادینه و دنبال شود، چراکه "مهارت و ایده پروری" از نیازهای امروز نیروی انتظامی است.

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس، سردار دکتر "اسکندر مومنی" در نشست تخصصی با اعضای هئیت علمی فرماندهان و مسئولان دانشگاه علوم انتظامی امین با بیان اینکه جهت گیری های آموزشی در گذشته "دانش محوری" بود نه "پژوهش محوری" ، اظهار کرد : در تمام آزمون های دانشی میانگین نمرات بسیار بالا است و این در حالی است که در آزمون های مهارتی نمرات و امتیازات پایین است، یک تفاوت معنی داری بین آزمون های مهارتی و دانشی است و آن میانگین کمتر از 30 می باشد.

وی با تاکید بر اینکه میانگین زمان آموزش ها در زمان جنگ تحمیلی بین 45 الی 90 روز بود، تصریح کرد: در آن زمان عمده آموزش ها در بعد مهارتی بود.

جانشین فرمانده ناجا ادامه داد: امروز نیاز مدیران به آموزش های مهارتی است که این موضوع باید از طریق مراکز آموزشی در ناجا نهادینه شود.

سردار مومنی با تاکید بر لزوم تمرکز بر "مهارت و ایده پروری" در ناجا گفت : مهارت اصلی؛ "نه" گفتن به تهدیدات و پذیرش پیشنهادات پیشرو است لذا مدیران باید سازمان را با ایده های مناسب مهارتی پیش ببرند.

این مقام ارشد انتظامی مطرح کرد: در مجموعه ناجا تحقیقات عموما تحقیقات "بنیادی" است که می بایست ریل گذاری و جهت گیری از تحقیقات "بنیادی" به "کاربردی" تغییر یابد.

وی با اشاره به اینکه از تمام ظرفیت های مهارتی و عملی در اداره سازمان باید استفاده شود، خاطرنشان کرد : مدیران باید سازمان را با مهارت های کاربردی اداره کنند.

جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه حوزه تحقیقات و پایان نامه ها عرصه وسیعی در میدان عمل دارد، ادامه داد : در این زمینه مراکز آموزشی و تحقیقاتی باید تعامل خوبی با هم داشته باشند.

این مقام عالی انتظامی با تاکید بر اینکه دانشگاه امین باید با علم روز پیش برود، خاطر نشان کرد : دانشگاه امین محل تربیت نیروی متخصص، متعهد و ماهر است آن هم نیروی انسانی که دارای ایده و فکر برتر باشد.

سردار مومنی با اشاره به اینکه دامنه جرائم در حال توسعه و پیشرفت است، تصریح کرد : باید در علوم پلیسی هم از نظر دانشی ، به روز بودن و هم از نظر مهارتی پیشرفت کنیم و در راستای دست یابی به این مهم، نیروی متناسب تربیت شود.

وی با تاکید براینکه در بستر دانشگاه، اتاق فکری نهادینه شود، افزود: این اتاق فکر دائما باید در حال تعالی باشد و ایده ها در آن به گونه ای نیاز سنجی شود که در مراکز تحقیقات، کاربردی و اجرایی شود و تمام این موضوعات زمانی محقق خواهد شد که گام های عملی برای رسیدن به اهداف مطلوب و نهایی برداشته شود.

 

جانشين فرمانده ناجا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر