کد خبر: 440085 A

آموزش و پرورش اعلام کرد:

ایلنا: به دنبال تفاهم اداره کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان‌حافظ، خدمات ویزیت در تمام درمانگاه‌های فرهنگیان برای تمامی فرهنگیان شاغل تحت پوشش، رایگان شد.

به گزارش ایلنا، آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد: در راستای تسهیل ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی و افزایش رضایتمندی فرهنگیان با توجه به هماهنگیهای به عمل آمده با شرکت آتیه‌سازان‌حافظ مقرر شده که خدمات ویزیت در تمام درمانگاه‌های فرهنگیان سراسر کشور برای تمامی فرهنگیان شاغل تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی به‌صورت رایگان ارائه شود.

همچنین مقرر شده با توجه به ضرورت افزایش رضایتمندی هرچه بیشتر فرهنگیان از خدمات بیمه درمان تکمیلی، نظر به اینکه درمانگاه‌های فرهنگیان با رعایت تعرفه‌های مصوب یکی از پایگاه‌های اصلی و معتمد در ارائه خدمات به فرهنگیان عضو بیمه تکمیلی هستند شعب شرکت آتیه‌سازان ضمن پذیرش و پرداخت مستقیم هزینه‌های ویزیت بیمه‌شدگان بر اساس مفاد تفاهمنامه نسبت به انعقاد قرارداد و پذیرش نسخ ویزیت پزشکان در تمام درمانگاه‌های فرهنگیان کشور اقدام کنند.

آموزش و پرورش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر