کد خبر: 440137 A

رئیس سازمان بهزیستی:

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در ایران حدود 200 هزار نفر از اختلالات روانی مزمن رنج می‌برند، این درحالی است که تحقیقات نشان داده 70 درصد همبستگی مثبت بین فقر و اختلالات روانی شایع وجود دارد.

به گزارش ایلنا، انوشیروان محسنی بندپی در اولین کنگره  علمی بین‌المللی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در شیراز، گفت:  تحقیقات نشان داده است 70 درصد همبستگی مثبت بین فقر و اختلالات روانی شایع وجود دارد؛ لذا به منظور ارتقاء سلامت روان در کشور این موضوع باید در اولویت‌های نظام سلامت قرار گیرد.

وی با اشاره به ابعاد سلامت مشتمل بر جسمی،  روانی، اجتماعی و معنوی، گفت: همبستگی اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی و مشارکت اجتماعی از  شاخص‌های سلامت اجتماعی بشمار می‌روند.

بندپی با بیان اینکه ۵۰ درصد اختلالات روانشناختی در زیر ۱۴ سالگی و ۷۵ درصد آن در زیر ۲۴ سالگی آغاز می‌شود، افزود: لذا توجه به عوامل اجتماعی پیش از تولد تا دوران سالمندی مورد تاکید است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه 25 درصد افراد جامعه به نوعی با اختلالات روانی دست به گریبان هستند، افزود: در ایران حدود 200 هزار نفر از اختلالات روانی مزمن رنج می‌برند. این درحالی است که تحقیقات نشان داده است 70 درصد همبستگی مثبت بین فقر و اختلالات روانی شایع وجود دارد؛ لذا به منظور ارتقاء سلامت روان در کشور این موضوع باید در اولویت‌های نظام سلامت قرار گیرد.

بندپی اجتناب از رویکردهای کوتاه مدت صرف، عدالت در سلامت روان در تمامی استراتژی‌ها و داشتن سیاست‌های کشوری را از عوامل ارتقاء سلامت روان برشمرد و گفت: باید شبکه سلامت روانی_اجتماعی کشور  و دیده‌بانی ملی شاخص‌های سلامت روانی اجتماعی کشور و همچنین سیستم سنجش تاثیرات اجتماعی طراحی و استقرار یابد.

 

سلامت روان اختلالات روانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر