کد خبر: 440191 A

عضو شورای شهر تهران از نحوه نظارت این شورا بر بودجه شهرداری انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، مجتبی شاکری نامه‌ای را در انتقاد به نظارت شورای شهر بر بودجه شهرداری تدوین کرد. متن نامه به این شرح است:

هرساله سیاست ها در قالب طرح هایی مشابه طرح مذکور از سوی شورا تصویب می شود ولی متأسفانه هیچ گونه پایش و راستی آزمایی در کارآمدی اجرای این سیاست ها در برنامه ها از سوی کمیته مشترک پایش شورا و شهرداری نشده است.

درحالی‌که هنوز ترازوی سنجش سیاست ها وجود ندارد چگونه می توان بر مؤثر بودن اقدامات مدیریت شهری صحه گذاشت.

از 29 تکلیف مقرر شده در برنامه پنج ساله دوم برای پیش رو قرار دادن اسناد فعالیت، نظام نامه و... و تعیین زمان شش ماهه برای ارائه آن، هنوز با گذشت سه سال این تکلیف بر زمین مانده است.

تاخیر چند ساله در ارزیابی و بی‌فرجام ماندن رسیدگی به حسابرسی ها، زمینه ساز تکرار خطاها و شکل گیری انحرافات بودجه ای را رقم زده است.

خانه‌ها، انجمن‌ها، کانون‌ها، خیریه‌ها و ... مجموعا ارقام قابل توجهی از بودجه فرهنگی اجتماعی دریافت می‌کنند درحالی‌که هیچ گزارش نظارتی و ارزیابی اثربخشی در موضوع فعالیتشان در دست نیست و نظام‌نامه و آیین‌نامه مشخصی تعادل بخشی به این کمک ها و شرایط احراز برای دریافت کنندگان را مهندسی نمی‌کند.

 

 

 

لایحه بودجه مجتبی شاکری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر