کد خبر: 443999 A

ایلنا: سند تقسیم آب رودخانه کرج ممهور به مهر امبیرکبیر در کمیته ثبت آثار ملی منقول واجد ارزش ثبت شناخته شد.

به گزارش ایلنا، روز گذشته در جلسه کمیته ثبت آثار ملی منقول که با حضور کارشناسان ارشد سازمان میراث فرهنگی برگزار شد، سند تقسیم آب رودخانه کرج با امضاء امیرکبیر واجد ارزش ثبت شناخته شد.

«فرهاد نظری» مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی با بیان این مطلب گفت: سند تقسیم آب رودخانه کرج در سال 1267 قمری اوایل دوره ناصرالدین شاه نگارش شده است.

وی افزود: این سند که ممهور به مهر امیرکبیر است، میزان تقسیم و انشعاب آب رودخانه کرج را تعیین کرده است. این درحالی است که پشت این سند مهر صدراعظم های دوره های بعد مانند میرزا آقا خان نوری است و یکی دیگر از مهرهای ارزشمندی که پشت این سند نقش شده مهر تیمورتاش از دوره پهلوی اول و رضا شاه است.

مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی اما با تاکید بر اهمیت این سند تاریخی گفت: اهمیت این سند از آن رو است که نشان می دهد تهران در دوره محمد شاه قاجار و ناصرالدین شاه گرفتار معضل کم آبی بوده و از همان زمان دولتمردان و رجال دولتی برای تامین آب تهران چاره اندیشی می کردند.

نظری معتقد است، از این دست اسناد تاریخی راهنماهای بسیار مهمی در توسعه محسوب می شوند چنانچه بی توجهی به اینگونه اسناد که بیان کننده معضل های تاریخی هستند سبب می شود کلانشهرهایی مانند تهران با مشکلات عدیده ای از جمله مسئله تامین آب دست و پنجه نرم کنند.

درحال حاضر سند تقسیم آب رودخانه کرج در کاخ گلستان نگهداری می شود و به لحاظ حفاظتی از وضعیت مناسبی برخوردار است.

سند تقسیم آب رودخانه کرج
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر