کد خبر: 448084 A

ایلنا: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش گفت: اردوگاه شهید باهنر تهران فروخته نشده وقابل فروش هم نیست و تنها در چارچوب قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شده است.

به گزارش ایلنا، فریدون واسعی با اشاره به انتشار خبر معرفی اردوگاه شهید باهنر به بانک اظهار کرد : براساس قانون « رفع موانع تولید رقابت پذیر» مصوب سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی در بند ب ، ماده ۲ آن، دولت مکلف است به میزان ما به التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی درلایحه بودجه سالانه ، اوراق صکوک اجاره منتشر کند .

وی افزود: براساس ماده ۳ آئین نامه اجرایی این قانون ، آموزش و پرورش موظف است برای استفاده از ساز وکار اوراق صکوک اجاره ، دارایی هایی راکه  حائز شرایط مقرر در بخش ۲ آئین نامه هستند به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کند .

واسعی تصریح کرد: با توجه به وجود مطالبات فرهنگیان از جمله پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۴ و همچنین مطالبات دیون ناپذیری که با پایان سال مالی حق افراد از بین می رفت ،‌آموزش و پرور ش به منظور پرداخت مطالبات معوقه و مطابق با قانون بودجه سال ۹۵ بند « ح» و مصوبه هیئت وزیران با فروش وانتشار اوراق صکوک اجاره به میزان ۴۰ هزار میلیارد ریال توسط وزارت اموراقتصاد ی و دارایی موافقت کرده است .

مدیرکل دفتر حقوقی آموزش و پرورش افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی ۴۰ هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره را برای آموزش و پرورش منتشر کرده و آموزش و پرورش نیز مکلف به معرفی املاکی به همان میزان است که البته سازمان برنامه و بودجه ضامن اصل ، سود و هزینه بدهی است و موظف است هرساله آن را در قانون بودجه پیش بینی کند.

واسعی خاطر نشان کرد: معرفی اردوگاه شهید باهنر طبق قانون صورت گرفته است و درحال حاضر هیچ دستگاه یا شخصی حق دخل و تصرف  وساخت وساز را در آن  ندارد و این اردوگاه  برای همیشه متعلق به  دانش آموزان وفرهنگیان خواهد بود.

آموزش و پرورش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر