کد خبر: 449390 A

معاون میراث فرهنگی کشور:

طرح عملیات زیرگذر چهارراه گلوبندک واقع در حریم کاخ گلستان با رعایت تمامی نکات فنی و معماری مورد موافقت قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، طرح زیر گذر چهارراه گلوبندک امروز در نشستی با حضور شورای فنی استان تهران، شورای تخصصی و با توضیحات مشاور طرح و قائم مقام شهرداری منطقه 12 با حذف هرگونه مستحدثات  در محوطه بیرونی محل اجرای طرح مورد موافقت قرار گرفت.

جلسه بررسی طرح زیرگذر چهارراه گلوبندک با حضور قائم مقام شهردار منطقه 12 و مشاور طرح ، معاون میراث فرهنگی کشور،  اعضا کمیته تخصصی پایگاه های جهانی و شورای فنی استان ها در دفتر معاونت میراث فرهنگی تشکیل شد.

«محمد حسن طالبیان» معاون میراث فرهنگی کشور گفت: در این جلسه تخصصی قرار شد با توجه به اهمیت موضوع و اجرای دسترسی مناسب و آسان برای مردم و مراجعه کنندگان از طریق مترو، تسهیل رفت و آمدها و پیاده محور کردن مسیرها ی منتهی به بازار و ایستگاه های مترو با حذف پوشش روی راه پله  همچون کیوسک که نمود بیرونی دارد صورت گیرد.

وی با تاکید بر اجرای طرح با رعایت نکات ایمنی، فنی و منظری ادامه داد: قرار است در فرایند اجرای طرح گروه باستان شناسی استان تهران و کاخ گلستان به طور مستمر حضور داشته و گزارش روزانه پایش را به میراث فرهنگی استان تهران و اداره کل پایگاه ها ارسال کنند. تا کل عملیات مستندسازی در آرشیو نگهداری شود. 

در این نشست همچنین مشاور طرح به ارائه و توضیحات فنی و لزوم اجرای طرح زیرگذر که بخشی از آن در سنوات قبل اجرا شده بود و اجرای دسترسی ضلع غربی و راه پله های منتهی به آن و سایر نکات فنی پرداخت.

این زیرگذر دقیقا از زیر ایستگاه مترو گلوبندک که پیشتر احداث شده عبور می کند و دسترسی مراجعه کنندگان به مترو در ضلع غربی را تسهیل می کند.

 

کاخ گلستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر