کد خبر: 450485 A

باحکم رئیس جمعیت هلال احمر؛

با حکم رئیس جمعیت هلال احمر؛ «مصطفی محمدیون» به عنوان دبیرکل این نهاد مردمی انتخاب شد.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر متن حکم رئیس جمعیت هلال احمر به شرح زیر است:

"نظر به تعهد، توانمندی، شایستگی و سوابق ارزشمند جنابعالی و در راستای بند یک از ماده 9 قانون اساسنامه جمعیت، به موجب این ابلاغ به عنوان  "دبیرکل جمعیت هلال احمر" منصوب می شوید

جمعیت هلال احمر در راستای اهداف عالیه بشردوستانه و طبق اساسنامه برنامه و فعالیت های خود را مطابق با ارزش های سازمانی، مسئولیت های قانونی، نیازهای و اولویت های جامعه به ویژه افراد و گروه های آسیب پذیر و آسیب دیده و نیز ظرفیت های بالفعل و بالقوه خود تعریف و اجرا می نماید.

راهبرد سازمانی ده ساله جمعیت هلال احمر مصوب شورای عالی جمعیت در سال 1395 و نیز برنامه پنجساله جمعیت (1400-1396) راهنما و مبنای برنامه ریزی و اجرای کلیه فعالیت ها و نیز تخصیص منابع و بودجه جمعیت خواهد بود.

ماموریت اصلی جنابعالی در کنار دیگر وظابف محوله، اجرای کارامد و اثربخش برنامه پنجساله جمعیت هلال احمر در چاچوب راهبرد سازمانی آن با استفاده از کلیه ظرفیت های سازمانی و اجتماعی جمعیت است.

از جنابعالی انتظار دارم با ایجاد ساز و کارهای مناسب و بکارگیری روش های موثر، پیگیری نزدیک و نظارت مستمر، برنامه پنجساله جمعیت را در سطوح ستادی، استانی و محلی و بین المللی به نحو مطلوب و مطابق با اهداف تعیین شده اجرا و پیشرفت در اجرای برنامه و تحقق اهداف آن را مزتبا به اینجانب گزارش نمایید.

توفیق روزافزون شما را در خدمت به مردم شریف ایران و اجرای کارآمد برنامه پنجساله جمعیت جهت تحقق اهداف عالیه آن از درگاه خداوند و مهربان مسئلت دارم."

تحصیلات

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

فارغ التحصیل  حقوق قضایی از دانشگاه شهید بهشتی 

سوابق کاری 

سابقه کاری 28 سال

ریاست جمهوری_ ستادمبارزه با مواد مخدر

مدیرکل امور اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر

مدیرکل اداری و پشتیبانی ستاد مبارزه با مواد مخدر

مدیرکل بازرسی ستاد مبارزه با مواد مخدر

مدیرکل استانها ستاد مبارزه با مواد مخدر

سابقه مدیریت در سازمان مناطق آزاد 

سوابق در جمعیت هلال احمر 

مشاور رئیس جمعیت و مدیرکل حوزه ریاست ازسال 93 تاکنون

نماینده تام الاختیار رئیس جمعیت هلال احمر در مراکز درمانی خارج از کشور

 

بودجه جمعیت هلال احمر رئیس جمعیت هلال احمر ستاد مبارزه با مواد مخدر مراکز درمانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر