کد خبر: 464674 A

دانشور خواستار شد:

عضو شورای شهر تهران خواستار نامگذارى مکانى به اسم بانوى نیکوکار، اشرف بهادرزاده قندهارى شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه دانشور در صحن علنى شوراى شهر با گرامیداشت یاد اشرف بهادرزاده قندهارى، بانوی نیکوکار ایرانى گفت: او براى ساخت کهریزک در ٤٠ سال پیش به کمک دکتر حکیم آمد تا سالمندان و معلولان در خیابان رها شده جایى داشته باشند.

وى ادامه داد: امروز دیگر هیچ معلول یا سالمندى رها شده در خیابان نیست که به این خاطرمدیون این بزرگان هستیم.

دانشور افزود: کهریزک در خاورمیانه و ایران باعث افتخار است و الگویى براى دیگر کشورها شده و فروشگاه دارد و مانند یک شهر اداره مى شود.

اشرف بهادرزاده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر