کد خبر: 466294 A

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به تغییر نام میدان فلکه اول و سوم تهران پارس اعتراض کرد و افزود نام های جدید اسامی نشات گرفته از باورهای دینی ما است و بهتر بود در مکان های بهتری جانمایی می‌شد.

به گزارش ایلنا، محمد سالاری در ابتدای جلسه سیصد و سی و چهارم شورای اسلامی شهر تهران با اعتراض به تغییر نام فلکه اول و سوم تهران پارس گفت: اسم های پیشنهاد شده برای میادین اول و سوم تهرانپارس از سوی کمیته نامگذاری اسامی مورد احترام و از باورهای دینی همه ما است و بهتر است امکانی بهتر و در خور شان این اسامی برای آنها در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه تمامی شهروندان تهرانی و مردم سراسرکشور دهه های مختلف با اسامی فلکه اول تا چهارم تهرانپارس مانوس شده اند تغییر این اسامی به هیچ عنوان مصلحت نیست.

عضو شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: از زمان طرح این نام ها ساکنین این مناطق تومارهای اعتراض خود را به دفتر چند عضو شورا ارسال کرده اند.

گفتنی است در جلسه گذشته نام میادین اول و سوم تهرانپارس به سجادیه و قمربنی هاشم تغییر نام یافته است.

 

شورای اسلامی شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر