کد خبر: 490188 A

یک حقوقدان عنوان کرد:

یک وکیل دادگستری گفت: روحانی برای مملکت زحمت کشیده و در فضای جنگ آسیب دیده است اما در انتخابات ۹۲ به حقوقدان بودن خود افتخار کرد و این موضوع برایش ارجحیت داشت نه به سرهنگ بودنش.

سعید دهقان (وکیل دادگستری و فعال مدنی) با اشاره به اختلاف نظر میان حقوقدانان درخصوص اینکه فعالان مدنی و کنشگران حقوق بشر تا چه میران حق ورود به عرصه‌های سیاسی را دارند، گفت: من از آن دست حقوقدانانی هستم که معتقدم کنشگران حقوق بشر اگرچه مجاز به فعالیت سیاسی به معنای ورود به احزاب و دستیابی به قدرت نیستند اما این گروه در راستای حاکمیت قانون در کشور که از دوران مشروطه به بعد به دنبال آن هستیم رسالت‌هایی دارند.

وی ادامه داد:  ما به عنوان یک کشنگر در عرصه حقوق و به صورت خاص به عنوان کنشگرحقوق بشر، باید برای عدم رسیدن افراد دارای سابقه رفتار، اقدامات و اتخاذ سیاست‌های ضدحققوق بشری به قدرت تلاش سلبی کنیم.

دهقان با بیان اینکه بعضی از نامزدهای انتخابات سابقه نامطلوب در فعالیت‌هایی مطروحه در عرصه مدنی یا حاکمیت قانون و بصورت خاص در زمینه حقوق بشر را در کارنامه خود دارند، اظهار کرد: لذا رای من به روحانی نه تنها ایجابی است که سلبی هم هست و اعتقاد دارم کنشگران حقوق بشر و فعالان مدنی برای احیای و تقویت حاکمیت قانون در کشور رسالت دارند.

این وکیل دادگستری با یادآوری اینکه بیش از یک قرن است که برای حاکمیت قانون در کشور مبارزه می‌کنیم و بزرگان و پیشکسوتان ما در عرصه سیاسی حقوقی و اجتماعی زحمت می‌کشند، عنوان کرد: اگرچه ما تجربه کاملا موفقی در این زمینه نداشته‌ایم اما تجربه مشروطیت را داریم و انقلاب هم در جهت حاکمیت قانون بود تا قدرت را از  فرد گرفته و به جامعه بدهند.

وی با تاکید براینکه تحریم انتخابات به ضررجامعه است، بیان کرد: حتما در انتخابات شرکت می‌کنم زیرا می‌دانم با  تحریم صندوق رای در واقع از افرادی که رای سنتی ثابت دارند حمایت کرده ایم و همچنین در انتخابات شرکت می‌کنم تا حق تعیین سرنوشتم را اجرا کنم.

دهقان با اشاره به اینکه دولت‌هایی بی‌اعتقاد به حاکمیت قانون اعتقاد و شخص محور، دیکتاتوری را حاکم کردند و این موضوع به قداست قانون و حقوق شهروندان ضربه زد، خاطرنشان کرد: ما در انتخابات شرکت و تحریم را منع می‌کنیم. شرکت در انتخابات را برای اجرای حق تعیین سرنوشت ضروری می‌دانیم. ما برای دموکراسی ناپایدار و ناکاملی که داریم نیز احترام قائلیم زیرا اصلاحات را تدریجی می‌دانیم.

این حقوقدان با یادآوری اینکه حسن روحانی سابقه درخشانی در کشور داشته و در جبهه‌ها نیز حضور داشته است، خاطرنشان کرد: وی برای مملکت زحمت کشیده  ودر فضای جنگ آسیب دیده است اما این فرد در انتخابات ۹۲ به حقوقدان بودن خود افتخار کرد و این موضوع برایش ارجحیت داشت نه به سرهنگ بودنش که این موضوع برای من که مدافع حاکمیت قانون هستم؛ بسیار مهم است.

 وی با اشاره به شعار روحانی در حوزه حقوق شهروندی طی ۴ سال گذشته، گفت: اگر چه این موضوع از وظایف ذاتی دولت نبود اما وی وارد حوزه ای شد که قوه مجریه را وادار به پاسخگویی کند. اگرچه منشورحقوق شهروندی قانون تلقی نمی‌شود اما سیاست ترویج مفاد حقوق شهروندی را در پیش گرفت و سعی کرد گفتمان این موضوع را در جامعه ترویج کند که این سیاست بسیار قابل دفاع است.

این حقوقدان با بیان اینکه روحانی به عنوان یک حقوقدان رسالتی برای خود قایل است تا حاکمیت قانون را جدی گرفته و جایی که ضعف دارند عذرخواهی کنند، افزود: وی در صدد اصلاح اشتباهات است تا اگر در دولت مساله‌ای پیش آمد الزاما نخواهند فرافکنی کنند چنانکه وقتی موضوع حقوق‌های نجومی پیش آمد پاسخگو بودند و سعی کردند اصلاح کنند، براساس گزارش دیوان محاسبات نیز مشخص شد که روند چگونه اصلاح شده است.

این نویسنده و فعال مدنی با تاکید براینکه روحانی به دنبال حاکمیت قانون است، خاطرنشان کرد: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که آقای خاتمی رئیس جمهور سابق آن گفت وگوی تمدن‌ها را به نمایندگی از ملت متمدن ایران مطرح کرد. وی کاری بزرگ انجام داد و در پیش گرفتن دیپلماسی درست، درنهایت همان گفت و گو را از طریق برجام انجام داد، این درحالی است که ما می‌توانستیم با سیاست‌های ناآگاهانه بر طبل جنگ بکوبیم و قطعنامه‌ها را کاغذ پاره بدانیم.

وی ادامه داد: روحانی با انجام  گفت وگو در قرن ۲۱ انهم در شرایطی که پیرامون ما را جنگ فرا گرفته است، با  سیاست قوی ما را در دنیا سرافراز کرد به پاسپورت‌های ما اعتبار داد و بدون جنگ وبا مذاکره مسائل را حل کرد که این مساله دارای اهمیت بسیاری است.

سند 2030
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر