کد خبر: 497816 A

/یادداشت/

ویژگی‌های یک شهردار خوب دانایی، آگاهی، هوشمندی، توانایی، داشتن قابلیت، تخصص، تدین و نگاه درست به مشکلات است.

تهران به عنوان پایتخت ایران، شهری پرجمعیت با مشکلاتی ریز و درشت است که حل و فصل آنها نیازمند یک مدیریت قوی و کارآمد است. مدیری که بتواند به دور از هیاهوهای سیاسی و سیاست‌زدگی، شهروندان تهرانی را راضی نگه دارد. از سوی دیگر مدیریت تهران به عنوان نماد کشور ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که نظم پایتخت می تواند نشانه ای بر نظم مدیریت کشوری در سطح کلان تر باشد. به همین دلیل است که انتخاب درست شهردار برای تهران از اهمیت بسیاری برخوردار است.

یک مدیر شهری موفق باید بتواند در دنیای رقابتی، نقاط قوت و ضعف شهر خود را شناخته و در صدد تقویت مزایای رقابتی آن برآید.از این رهگذر است که شهر تهران می‌تواند نقطه قابل اتکایی در شبکه جهانی شهرها بیابد و کارکردهای خود را در نظام سرمایه داری بین الملل بهبود بخشد.بدین ترتیب شهردار باید خود را «مدیر شهر» بداند نه «مدیر شهرداری». این دو با هم تفاوتهایی بسیار دارند، چرا اینکه اولی مسئول ارتقای قابلیت‌ها و توانمندی‌های شهر و شهرنشینان است در حالیکه دومی بیشتر مجری است و پاسخگویی آن تنها محدود به نحوه عملکرد است و نه نتایج و پیامدها.

از سوی دیگر، یک شهردارموفق باید در ذهن خود و با کمک شهروندان به تعیین و شناسائی اهداف پرداخته، آن ها را تجزیه و تحلیل کرده، کمیت و کیفیت آن ها را بررسی کند، زمان رسیدن به آنها را مشخص سازد و مکان برآورده شدن آن ها را در نظربگیرد و بشناسد. او باید بتواند از تمام متخصصان علوم شهری و انسانی برای برنامه ریزی شهری کمک بگیرد و تنها به معماران و شهرسازان اتکاء صرف نداشته باشد. به عبارت دیگر او باید به برنامه ریزی و مدیریت شهری، با دیدی همه جانبه نگاه کند و تنها مدیر عملیات عمرانی نباشد.

در عصر امروز اما  ارتباطات بین شهروندان با محیط شهر،  محیط شهر با شهروندان، شهروندان با مدیران شهری و مدیران شهری با شهروندان  بسیار حایز اهمیت است. یک شهردار موفق برای تهران باید این ارتباطات را  بخوبی درک کرده و بر این فرایندهای ارتباطی، به گونه ای کارآ مدیریت کند. مدیر شهری باید در جهت برطرف سازی موانع ارتباطی، تلاش کرده  و برای تسهیل هرچه بیشتر ارتباطات، کوشش به عمل آورد.

رویکرد مدیریت شهری تهران تا کنون رویکرد توسعه سواره محور بوده است، غافل از آنکه رویکرد مدیریت شهری نوین در دنیا رویکرد افزایش «زندگی پذیری پیاده محور» است. یعنی باید در وهله اول به انسان ها در توسعه اهمیت داد تا خودروها. مدیریت شهری تهران نه تعریف درستی از شهر انسان محور دارد نه امکان ایجاد شهر خودرو محور، و همین مساله تا امروز شهر را سردرگم کرده است که این رویکرد باید اصلاح شود.

با این تفاسیر می توان گفت، شهرداری یک نهاد بسیار مهم و تاثیرگذار در اداره شهر است و وظیفه شهرداری تنها یک وظیفه خدماتی و عمرانی نیست بلکه شهرداری یک نهاد اثرگذار است که تمام فرایندها و تعاملات اجتماعی یک شهر را در بر می گیرد. ویژگی‌های یک شهردار خوب دانایی، آگاهی، هوشمندی، توانایی، داشتن قابلیت، تخصص، تدین و نگاه درست به مشکلات است. یک شهردار خوب باید مورد حمایت  و تایید مجموعه حاکمیت باشد و قابلیت و دانش برای برنامه ریزی منسجم در مدیریت شهری را داشته باشد تا بتوان به توسعه و پیشرفت تهران امیدوار بود. داشتن سابقه حرفه ای در امور شهری و شهرداری ، آشنایی با معیارهای واقعی مدیریت شهری براساس اصول ایرانی و اسلامی از دیگر مواردی است که در انتخاب یک شهردار به تمام معنا  موثر خواهد بود.

میر محسنی؛ شهردار اسبق رفسنجان

 

شهردار کارآمد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر