کد خبر: 499955 A

مدیریت امور خوابگاه‌ها اعلام کرد:

دانشگاه خوارزمی شرایط ثبت نام گروهی خوابگاه برای نیمسال اول تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ در پردیس کرج این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، مدیریت امور خوابگاه های دانشگاه خوارزمی شرایط، ثبت نام گروهی خوابگاه برای نیمسال اول تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ در پردیس کرج این دانشگاه را اعلام کرد.

دانشجویان واجد شرایط:

دانشجویان کارشناسی ورودی مهر ۹۲، کارشناسی ارشد ورودی مهر ۹۴ و دکتری ورودی مهر ۹۲ به بعد دانشجویان واجد شرایط برای دریافت خوابگاه هستند.

تبصره: با توجه به محدودیت فضای خوابگاهی به دانشجویان ساکن در شـهر تهران و شهرسـتان های شهریار، قدس و استان البرز و پردیـس بیـن الملل خوابگاه تعلـق نمی گیرد.

زمان و روند ثبت نام:

از تاریخ ۲۳ خرداد ۹۶ الی ۱۴ تیر ۹۶ دانشجویان متقاضی باید در سیستم خوابگاهی گلستان تشکیل گروه داده و اتاق مورد نظر را انتخاب کنند.

ثبت نام افرادی که بدهی اجاره بهای نیمسال اول و دوم تحصیلی (۹۶-۹۵) را دارند، منوط به پرداخت کامل بدهی خواهد بود که باید از طریق سامانه دانشجویی گلستان پرداخت شود.

اولویت ثبت نام و انتخاب اتاق با دانشجویانی است که زودتر نسبت به تکمیل گروه خود اقدام کنند. بدیهی است ثبت نام دانشجو پس از انتخاب واحد و واریز اجاره بهاء در شروع سال تحصیلی قطعی خواهد شد.

آن دسته از دانشجویان مجاز به ثبت نام خوابگاه که برای اولین بار تقاضای ثبت نام دارند، می بایست نسبت به واریز الکترونیکی ودیعه خوابگاه (مبلغ ۰۰۰، ۱۰۰۰ ریال) ) از طریق سیستم گلستان پرداخت کنند.

بعد از اتمام انتخاب واحد نیمسال اول سال ۹۷-۹۶ دانشجویانی که به هر دلیل (مرخصی، مشروطی، اخراج و ...) انتخاب واحد نکرده باشند از لیست اسکان حذف خواهند شد نهایی شدن انتخاب گروهی اتاق منوط به تایید مسوول خوابگاه است.

کارشناسی کارشناسی ارشد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر