کد خبر: 502019 A

طی حکمی از سوی معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست طاهره افتخاری به سمت مدیر کل موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد.

به گزارش ایلنا، در حکم معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به طاهر افتخاری آمده است: مطالعه و ارزیابی وضعیت کمی و کیفی تنوع ژنتیکی گونه های جانور یو گیاهی و میکروارگانیسم کشور با تاکید بر مناطق تحت مدیریت سازمان، ایجاد و تکمیل مجموعه های مرجع نمونه های گیاهی، جانوری، زمین شناسی، سنگ و کانی و فسیل،بررسی، شناسایی و ارائه راهکار های مناسب در خصوص حفاظت سایت های گیاهی و زمین شناسی در اکوسیستم های حساس و شکننده، افزایش توانمند سازی و روز آمدی اطلاعات کارشناسان از طریق مطالعات مشترک با دانشگاه ها و موزه تاریخ طبیعی معتبرجهان، تکمیل و تجهیز بانک ژن علمی ذخائر ژنتیکی کشور، انجام پژوهش ها و مطالعات مشترک با کنوانسیون های زیست محیطی و سازمان های علمی بین المللی ، تهیه و تدوین دستور العمل موزه های تاریخ طبیعی کشور از جمله اموری است که انتظار دارد نسبت به تحقق آن اهتمام نمایید.

امید است با عنایت الهی و پشتوانه تلاش همکاران در انجام امور محوله در دولت تدبیر و امید کوشا و موفق باشید.

 

سازمان حفاظت محیط زیست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر