کد خبر: 506377 A

رئیس دانشکده‌ توانبخشی علوم پزشکی ایران مطرح کرد:

رئیس دانشکده‌ توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: وزیر بهداشت تاکید دارد که تقسیم زمین دانشکده‌ توانبخشی هرچه سریعتر صورت بگیرد و رئیس دانشگاه نیز معتقد است که طبق نظر وزیر این کار انجام شود.

به گزارش ایلنا، ابراهیمی، رئیس دانشکده‌ توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: شخص وزیر بهداشت تاکید داشته‌ که باید تقسیم زمین دانشکده‌ توانبخشی هرچه سریعتر صورت بگیرد و رئیس دانشگاه نیز می گفت که طبق نظر وزیر این کار انجام شود.

وی افزود: اگر این اتفاق بیفتد، نیمی از آموزش ما دچار اختلال کامل می‌شود. با توجه به اینکه ساختمان‌های آموزشی در دانشکده پراکنده است؛ در صورتی که این تقسیم انجام شود کلینیک، مراکزآموزشی و بالینی 3 گروه کاردرمانی، گفتار و زبان و فیزیوتراپی به صورت کامل حذف می‌شود.

ابراهیمی در مورد اینکه آیا تمهیداتی برای دانشجویان این رشته‌ها توسط وزارت بهداشت اندیشیده شده یا نه، گفت: دانشگاه پول ندارد و دولت هم انقدر گرفتاری دارد که به اینها نمی رسد. ساختن فضای آموزشی در نیمه دیگر زمین هم، بودجه و زمان زیادی می خواهد.

رئیس دانشکده‌ توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار کرد: البته دوستان ما در بنیاد مستضعفان گفته‌اند تا زمانی که امور اداری مربوط به زمین که حدود یک سال و نیم طول می‌کشد، انجام شود، می‌توانیم از فضای موجود استفاده کنیم.

رییس دانشکده توانبخشی علوم پزشکی ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر