کد خبر: 506522 A

دنیامالی تاکید کرد:

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توجه به تنش های آبی موجود برنامه شیرین سازی آب خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

به گزارش ایلنا، احمد دنیا مالی در سصد پنجاه و ششمین جلسه شورا گفت: بحث آب برای شهر تهران حیاتی است و هر اقدامی در راستای اصلاح الگوی مصرف انجام دهیم هم به نفع شهر و هم به نفع کشور خواهد بود.

دنیا مالی در ادامه سخنان خود بر ضرورت استفاده از منابع آبی نظیر شیرین سازی آب دریاها تاکید کرد و گفت: با توجه به تنش های آبی موجود باید منابع جایگزین آبی معرفی شوند و با توجه به اینکه برنامه های شیرین سازی آب دریای عمان ، خلیج فارس و دریای خزر مدت ها است دنبال می شود باید این برنامه با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود تا رنگ تحقق به خود ببینند .

وی افزود: در حال حاضر امریکا وژاپن بخش عمده ای از منابع آبی خود را از طریق همین شیرین سازی آب دریاها به دست می آورند و لذا باید در این راستا اقدامات مورد نیاز انجام شود.

دنیا مالی همچنین با انتقاد از برخی اظهار نظر ها مبنی بر اینکه باید جلویسرریز آب ها به دشت ها و کور را گرفت گفت: اگر آب تهران به همین دشت دریاچه نمک سرریز نشود با بحران ریز گرد های نمکی مواجه خواهیم بود چرا که دشت خشک می شود و ریز گردها پدید می آید.

در ادامه نیز مهدی چمران گفت: مردم ما سال های سال بود که فرهنگ استفاده از آب و الگوی صحیح مصرف را می دانستند و حتی در گذشته ای نه چندان دور سرریز آب غذاهایی نظیر برنج را به چاه فاضلاب حرام می دانستند و چاهی جداگانه برای پساب های آشپزخانه ها تعبیه می کردند.

وی ادامه داد: امروز باید برای جمع آوری آب باران نیز فکری جدی شود ، آبی که به جای آنکه جذب شود با برخورد با زمین آسفالتی و بتنی همراه با لجن به جنوب تهران سرریز می شود. باید تمهیداتی اندیشیده شود تا آب باران و نیز آب های جمع آوری شده در پشت بام ها به فاضلاب نریزد تا بتوان از آن استفاده کرد.

 

تامین آب شرب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر