یک پست برق در طبقه منهای پاساژ بازار دوخت تهران(معروف به پاساژ پروانه) دچار حریق شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز شنبه (4شهریور) پست برق در طبقه منهای پاساژ بازار دوخت تقاطع خیابان جمهوری _ دانشگاه دچار حریق شد.

کد خبر: 528335