کد خبر: 529658 A

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت:

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان پرهزینه بودن حوزه سلامت در تمام دنیا گفت: در دولت یازدهم توجه بیشتری به حوزه سلامت شد و توانستیم حداقل هایی را در این حوزه به سرانجام برسانیم.

به گزارش ایلنا، سید علی صدرالسادات، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در مراسم افتتاح کلینیک تخصصی بیمارستان امام حسین(ع) گلپایگان ضمن تبریک هفته دولت گفت: در همه دنیا حوزه سلامت حوزه پرهزینه ای است، دولت ها، حتی دولت های ثروتمند عموما نمی توانند تمام هزینه های این بخش را خودشان تامین کنند ما نیز امیدواریم تا مشارکت مردم در این امر بیشتر باشد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ضمن قدردانی از دست اندرکان حوزه عمران سلامت گلپایگان گفت: در دولت یازدهم با جهت گیری که دولت داشت به موضوع سلامت توجه بیشتری شد و منابع بیشتری در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت هرچند هنوز با آن چیزی که انتظار می رود فاصله داریم ولی با این حال توانستیم با کمک دولت و مجلس، خدمات بهتری را انجام دهیم به طوری که پیش از دولت یازدهم وضعیت زیرساخت های بهداشتی درمانی کشور مناسب نبود اما در دولت یازدهم اقدامات خوبی انجام شد و ما سربلند هستیم که حداقل هایی را در این حوزه به سرانجام رساندیم.
دکتر صدرالسادات افزود: همچنین در خصوص هزینه هایی که مردم از جیب پرداخت می کردند هم اکنون بخش اعظم آن هزینه ها توسط دولت پرداخت می شود. گرچه مشکلاتی وجود دارد ولی خوشحال هستیم که مردم شریف ایران می توانند خدمات بهتری را دریافت کنند و امیدواریم که این خدمات پیوسته باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر