کد خبر: 541914 A

با حکم وزیر بهداشت:

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در احکامی جداگانه، عنوان مشاور وزیر در امور دانشگاه ها و مشاور و نماینده وزیر در شورای آموزش پزشکی و تخصصی را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، با حکم دکتر حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر سید محمد هادی ایمانیه به عضویت هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با حفظ سمت به عنوان مشاور وزیر در امور دانشگاه ها منصوب شد.

همچنین وزیر بهداشت در احکام جداگانه ای، دکتر علی جعفریان را به عضویت هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران و با حفظ سمت به عنوان مشاور و نماینده وزیر در شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصوب کرد.

 

وزیر بهداشت مشاور وزیر بهداشت در امور دانشگاه ها شورای آموزش پزشکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر