کد خبر: 543790 A

سخنگوی دولت مطرح کرد:

سخنگوی دولت گفت: جمعیت فارغ التحصیلان روستایی از 530 هزار نفر به 910 هزار نفر در آخرین سرشماری افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد باقر نوبخت در همایش روز ملی روستا و عشایر که در سالن اجلاس سران برگزار شد، بیان داشت: دربرنامه ششم باید برای یک میلیون و نهصد و چهارده هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کنیم که تحقق این امر نیاز به توجه ویژه و برنامه ریزی دارد.

وی افزود: نرخ رشد جمعیت در جامعه روستایی 67 صدم درصد کاهش داشته که نشان می‌دهد جامعه روستایی کشور با تقلیل کیفیت مواجه است.

نوبخت گفت: امروزه کشورها منظرهای دیگری را برای توسعه یافتگی خود در نظر می گیرند  و دیگر بر این اساس  تقسیم نمی شوند که چه میزان در زمین آنها منابع وجود دارد و یا چقدر ساخت و ساز انجام داده اند عنصری که کشورها را براساس آن رده بندی می‌کنند این است که در آن کشور چه میزان افراد فرهیخته وجود دارد.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه در نگاه توسعه؛ راه، پل، ذخایر معدنی همچون گذشته اولویت ندارد، بیان داشت: نخبگان هر کشور در این ارتباط تاثیرگذارند و در برنامه ششم توسعه چنین نگاهی به توسعه روستاها شده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با آخرین آمار سرشماری کشور گفت: برخی در واکنش به آمار جمعیت روستایی و نرخ رشد جمعیت می‌گویند که در این پنج سال تعدادی از روستاهای کشور تبدیل به شهر شده‌است این حرف درست است، اما باید توجه داشت که دلیل اصلی این امر افزایش مهاجرت از روستا به شهر است.

نوبخت با اشاره به اینکه جمعیت کل بیکاری در روستاهای کشور به دلیل مهاجرت‌های صورت گرفته، کاهش یافته است، بیان داشت: باید توجه داشت که وضعیت بیکاری جوانان 15 تا 25 سال از بیش  از 18 درصد به بیش از 22 درصد افزایش یافته است که این امر موجب نگرانی است.

نوبخت در ادامه گفت: جمعیت فارغ التحصیلان روستایی از 530 هزار نفر به 910 هزار نفر در آخرین سرشماری افزایش یافته است.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه 200 هزار مسکن روستایی بازسازی، نوسازی و بهسازی خواهد شد، بیان داشت: اگر یک فرد اشتغال مورد نظر را در جامعه روستایی نداشته باشد نمی‌توان مانع از خروج آن فرد شد، بنابراین اشتغال در روستا حایز اهمیت است.

سخنگوی دولت بیان داشت: باید اقدام ویژه ای برای اشتغال جوانان در مناطق روستایی صورت گیرد.

وی در پایان گفت: طبق برنامه ششم اگر بخواهیم براساس برنامه ششم توسعه یک میلیون و نهصد و چهار هزار فرصت شغلی در جوامع روستایی ایجاد کنیم باید با برنامه ریزی این کار صورت گیرد.

 

جمعیت فارغ التحصیلان روستایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر