کد خبر: 548011 A

معاون بهداشت وزیر بهداشت در احکام جداگانه‌ای مدیران و روسای چهار دفتر و مرکز زیرمجموعه معاونت بهداشتی را ابقا کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت در احکام جداگانه‌ای، شهرام رفیعی‌فر در سمت سرپرست دفتر آموزش و ارتقاء سلامت، احمد حاجبی در سمت مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد، حمید صمدزاده در سمت مشاور معاون بهداشت و رئیس اداره سلامت دهان و دندان و محمدمهدی گویا در سمت رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر را ابقاء کرد.

همچنین طی حکمی از سوی علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت، افشین استوار به سمت سرپرست دفتر مدیریت بیمار‌ی‌های غیرواگیر منصوب شد.

علیرضا رئیسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر