کد خبر: 563518 A

آموزش و پرورش در فراخوان داد

مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی درخصوص نحوه انتخاب نمایندگان معلمان در هیأت امناء صندوق ذخیره فرهنگیان فراخوانی اعلام کرد.

به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، به منظور افزایش شفافیت و توسعه نظارت فراگیر بر عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، مقررگردیده است دو نفر از اعضای هیأت امنای صندوق و یک نفر بازرس افتخاری از سوی اعضاء (فرهنگیان محترم عضو صندوق) به روش انتخابات برگزیده شوند. لذا از کلیه فرهنگیان محترم، فرهیختگان و علاقمندان دعوت به عمل می آید نظرات خود را در خصوص:

۱- شرایط و ویژگی های کاندیداها

۲-شیوه و سازوکار برگزاری انتخابات

تا تاریخ ۲۰ آذر ۹۶ به نشانی omana@medu.ir ارسال نمایند.

آموزش و پرورش صندوق ذخيره فرهنگيان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر