کد خبر: 576831 A

محسن هاشمی:

رییس شورای شهر تهران گفت: اعتراضات کف خیابانی راه درست انتقاد نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رییس شورای شهر تهران در جلسه سی و چهارم شورای شهر تهران بیان داشت:حق اعتراض قابل قبول است اما نحوه بیان انتقادات و مطالبات باید به شیوه قانونی و در چهارچوب رعایت قانون باشد.

وی افزود: اعتراضات کف خیابانی هیجانی و غیرقانونی راه درست نیست چراکه این انتقادات در اندک فریادهای تندروها محو می‌شود.

هاشمی گفت: پیگیری مطالبات به صورت مدنی و خارج از خشونت مناسب‌ترین روش است.باید قبول کرد که فشارهای اقتصادی و تبعیض طبقاتی وجود دارد که باید به آنها سر و سامان داد.

وی با بیان اینکه در موقعیت هوشیاری ملی قرار داریم، تاکید کرد: ما اعضای شورا توصیه می‌کنیم که از فضای هیجانی پرهیز کنید چراکه باید ملتی واحد بمانیم تا از گزند دشمنان در امان باشیم.

هاشمی گفت: نحوه بیان انتقادات و مطالبات باید به شیوه قانونی و در چارچوب رعایت قانون باشد نه به صورت هیجانی، تحت تاثیر برخی دروغگویی‌ها در فضای مجازی قرار نگیریم.

وی افزود: باید قبول کرد که فشارهای اقتصادی و تبعیض طبقاتی وجود دارد و صدای مردم باید توسط سه قوه و نهادهای حاکمیتی شنیده شود.

رییس شورای شهر تهران بیان داشت: پیگیری مطالبات به صورت مدنی مناسب‌ترین روش است و با اعتراضات کف خیابانی، تنها اموال عمومی آسیب می‌بیند و فضا امنیتی می‌شود.

محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر