کد خبر: 577052 A

یک مقام مسول خبر داد:

یک مقام مسئول از ادغام دو دانشکده «علوم انسانی و اجتماعی» و «ادبیات و زبان‌های خارجی» در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد، سینا فروزش گفت: ۲ دانشکده علوم انسانی و اجتماعی و ادبیات و زبان‌های خارجی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در راستای هم‌افزایی گروه‌های تخصصی و چابک ‌سازی مدیریت ادغام شدند.

وی با بیان اینکه گروه‌های تخصصی که به لحاظ موضوعی نزدیک به یکدیگر بودند نیز تجمیع شدند، افزود: پس از تجمیع ۲۴ گروه که در دو دانشکده «علوم انسانی و اجتماعی» و «ادبیات و زبان‌های خارجی» واحد علوم و تحقیقات دائر بودند، ۹ گروه تخصصی جدید تشکیل شد.

رئیس دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات اظهار داشت: با ادغام گروه‌های تخصصی زبان های آلمانی، انگلیسی، فرانسه و زبان‌شناسی همگانی، گروه تخصصی زبان‌های خارجی در این دانشکده تشکیل شد.

فروزش خاطرنشان کرد: همچنین با ادغام دو گروه زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات عرب، گروه زبان و ادبیات فارسی و عربی راه‌اندازی شد.

وی گفت: گروه‌های فرهنگ و زبان‌های باستانی، باستان‌شناسی و تاریخ نیز ادغام و گروه تاریخ، فرهنگ و زبان‌های باستانی شکل گرفته است.

رئیس دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات اضافه کرد: موضوعات جغرافیا، طبیعت‌گردی (اکوتوریسم) و هواشناسی نیز در گروه تخصصی جغرافیا جمع شدند.

فروزش اظهار داشت: گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی با هیچ گروه دیگری تجمیع نشده است.

وی تاکید کرد: گروه‌های روانشناسی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی در گروه تخصصی روانشناسی تجمیع شدند.

رئیس دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات افزود: با یکپارچه‌ سازی گروه‌های علوم تربیتی، فلسه تعلیم و تربیت و مشاوره نیز گروه جدید علوم تربیتی و مشاوره شکل گرفت.

فروزش خاطرنشان کرد: همچنین با تجمیع گروه‌های مطالعات زنان، پژوهش علوم اجتماعی، جامعه‌شناسی و جمعیت‌شناسی و مردم‌شناسی، گروه جدید با عنوان علوم اجتماعی – جامعه شناسی خبر داد و گفت: گروه‌های علوم ارتباطات اجتماعی و علم اطلاعات و دانش‌شناسی نیز پس از تجمیع به گروه علوم ارتباطات و دانش‌شناسی تغییر کرد.

واحد علوم تحقیقات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر