کد خبر: 104573 A

امروز صورت گرفت:

چکیده: «مصوبه بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و به عنوان مورد اختلافی برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود، امروز در جلسه رسمی مجمع در دستور کار قرار گرفت.»

مصوبه «بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار» که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و به عنوان مورد اختلافی برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود، امروز در جلسه رسمی مجمع در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاون حقوقی رئیس جمهور، یک عضو از فقهای شورای نگهبان و نماینده حقوقدان این شورا، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و دیگر معاونین و کارشناسان حقوقی مربوطه(از ریاست جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نیز حضور داشتند، اعضا، مدعوین و کارشناسان مربوطه و شورای نگهبان پس از بحثو بررسی‌های مبسوط مقرر داشتند با توجه به شروع کار دولت جدید و اهمیت مسئله و ضرورت بررسی همه ‌جانبه‌ آن، موضوع به کمیسیون مربوطه با حضور اعضای دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ارجاع شود و پیشنهاد شد تا بار مالی آن نیز در بودجه سال آینده لحاظ شود.

کلیه اعضا بر این نکته تأکید داشتند که حل موضوع باید دربرگیرنده منافع طرفین بوده و مورد کارشناسی دقیق قرار گیرد.

بودجه بیکاری رئیس جمهور ریاست جمهوری شورای نگهبان کارشناسی مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت مجمع تشخیص مصلحت نظام معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر