کد خبر: 109254 A

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:

چکیده: «فرهنگ آموزش مهارتی فقط نباید به رابطه شغل و تکنولوژی محدود شود / ارزش قایل شدن به تمامی مشاغل باید فرهنگ شود / در این روند آموزش به کودکان و اهتمام رسانه‌ها به تغییر نگرش‌های موجود ضروری است».

با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجموعه کتابهای آموزش الکترونیک و روباتیک ویژه کودکان در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای رونمایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی، علی ربیعی در حاشیه این مراسم گفت: این مجموعه می‌تواند اولین گام در توسعه آموزشهای مهارتی برای کودکان باشد و توجه به فرهنگ کار آموزش مهارتی از کودکی می‌تواند تغییرات بنیادی را در حوزه فرهنگ کار و بهره وری ایجاد کند.
وی گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای باید فرهنگ این نوع آموزش‌ها را برای کودکان ترویج دهد و آنان را به فراگیری آموزشهای مهارتی ترغیب کند و از سوی دیگر رویکرد آموزشهای فنی و حرفه‌ای علاوه بر آموزش جویندگان کار و شاغلان باید فرهنگ کار جمعی و ارتقای بهره وری را نیز گسترش دهد.
وی گفت: بر اساس مطالعاتم می‌گویم که فرهنگ آموزش مهارتی فقط نباید به رابطه شغل و تکنولوژی محدود شود، بلکه باید مهارتهای ارتقای بهره وری و کار جمعی در این زمینه مورد اهتمام قرار گیرد.
دکتر ربیعی تاکید کرد: تجارب جهانی نیز نشان می‌دهد برای دستیابی به اهداف توسعه، باید آموزشهای مهارتی مورد توجه قرار گیرید و ما در این فرآیند باید علاوه بر توسعه آموزش فناوریهای جدید به حوزه بهره وری نیز توجه کرده و حتی آموزش‌ها به سمت تلفیق آموزشهای کار و مهارتهای زندگی هدایت شوند.
وی تغییر در نگرش جامعه به مشاغل گوناگون و تغییرات بنیادین در فرهنگ کار را مورد تاکید قرار داد و گفت: جامعه بدون تغییر در نگرش به فرهنگ کار و احترام به تمامی مشاغل نمی‌تواند از مسیر توسعه عبور کند و ما باید به سمتی حرکت کنیم که ارزش قایل شدن به تمامی مشاغل به یک فرهنگ تبدیل شده و نهادینه گردد و در این روند آموزش به کودکان و اهتمام رسانه‌ها به تغییر نگرش‌های موجود ضروری است.
دکتر ربیعی نوآوری در ارایه آموزش‌ها را از سوی مدیران سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ضروری دانست و با اشاره به اینکه بررسی تجارب توسعه‌ای کشورهای مختلف از جمله ژاپن و آلمان نشان می‌دهد که این کشور‌ها با اهتمام به توسعه مهارتهای فنی توانسته‌اند به این سطح از اقتصاد دست یابند.
وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی همچنین از نمایشگاه آموزشهای محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای دیدن کرد. همچنین رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گزارشی از برنامه‌های این سازمان ارایه داد.
مجموعه کتاب‌های آموزشی، در زمینه مهارتهای فنی و حرفه‌ای برای کودکان است و شامل کتاب‌های تمرین، فلش کارتهای آموزشی و اولین نرم افزار شبیه سازی مدارهای الکترونیکی و قطعات همسازه‌های الکترونیکی است که برای اولین بار در کشور تولید می‌شود.

آلمان الکترونیک بهره وری رسانه روباتیک فنی و حرفه ای کار و رفاه اجتماعی کودکان وزارت تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر