کد خبر: 109391 A

یک مقام دولتی تاکید کرد:

چکیده: ‌ «به منظور پیشگیری از حوادثو بیماریهای ناشی از کار، حفظ و ارتقا سلامتی کارگران و سالم سازی محیط کار، تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر الزامی است».

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی میناب با تاکید بر لزوم پیشگیری از حوادثو بیماری های ناشی از کار، تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار را در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر الزامی دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «مسعود شکاری» در این باره گفت: به منظور پیشگیری از حوادثو بیماریهای ناشی از کار، حفظ و ارتقا سلامتی کارگران و سالم سازی محیط کار، تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر الزامی است.

وی با استناد به ماده ۲ آیین نامه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار تصریح کرد: در کارگاه هایی که بیشتر از ۲۵ کارگر دارند تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار الزامی است.

این مقام دولتی ادامه داد: در کارگاه های کمتر از ۲۵ نفر به استناد ماده ۳ همین آیین نامه، اگر نوع کار ایجاب کند با نظر بازرس کار و کار‌شناس بهداشت حرفه‌ای، کارفرما مکلف به تشکیل کمیته مذکور خواهد بود.

به گفته ی آقای شکاری، کارفرمایان بر اساس قوانین و آیین نامه‌های حفاظتی مکلف به برگزاری جلسات هستند و باید صورت جلسات را به واحد بازرسی کار محل ارسال کنند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی میناب در پایان اظهار داشت: واحد بازرسی کار در راستای وظایف ذاتی اش مبنی بر حفظ و صیانت از نیروی کار و ایمن‌سازی محیط کار، اقدام به تشدید بازرسی ادواری از کارگاه‌ها و محیط‌های کارگری مشمول می‌کند چرا که یکی از مهم‌ترین وظایف و مسئولیت‌های بازرسان کار صیانت از نیروی کار و بررسی علمی و فنی حوادثناشی از کار است.

حوادث حین کار حوادث شغلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر