کد خبر: 111768 A

در یکصد و دهمین جلسه این کمیته انجام شد:

چکیده: «مقرر شد در مورد شاغلان فاقد رابطه شغلی، سخت و زیان آور بودن مشاغل گذشته آنها و ضرورت قوانین و مقررات جدید در جلسه مشترکی با حضور نمایندگان مجلس در حوزه‌های مرتبط با مشاغل صیادی، نمایندگان سازمان تامین اجتماعی، سازمان شیلات و رییس شورای عالی حفاظت فنی بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.»

در جلسه اخیر شورای عالی حفاظت فنی که با حضور معاون روابط کار و رئیس شورای عالی حفاظت فنی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد، موضوع سخت و زیان آور بودن مشاغل صیادان و ملوانان لنج‌های باربری و صیادی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، در یکصد و دهمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی در خصوص نحوه طرح و بررسی مشاغل صیادان و ملوانان لنج‌های باربری وصیادی متقاضی بازنشستگی در مشاغل سخت وزیان آور در کمیته‌های استانی بحثو تبادل نظر شد و با توجه به نظر اکثریت اعضا بر سخت و زیان آور بودن این مشاغل، مقرر شد در مورد شاغلان فاقد رابطه شغلی، سخت و زیان آور بودن مشاغل گذشته آنها و ضرورت قوانین و مقررات جدید در جلسه مشترکی با حضور نمایندگان مجلس در حوزه‌های مرتبط با مشاغل صیادی، نمایندگان سازمان تامین اجتماعی، سازمان شیلات و رییس شورای عالی حفاظت فنی بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

بنا بر این گزارش، معاون روابط کار وزیر کار با تبیین عملکرد ۸ ساله شورای عالی حفاظت فنی، از بازنگری و تدوین ۴۰ آیین نامه و دستورالعمل در طی سال‌های اخیر خبر داد و اظهار داشت که در سال جاری ۷ آیین نامه در دست بازنگری و تدوین قرار دارد.
معاون روابط کار افزود: مجموع آیین نامه‌های مذکور از سال ۱۳۳۸ تاکنون ۵۸ مورد است که ۴۰ مورد از این آیین نامه‌ها در سالهای اخیر تدوین و بازنگری شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با به کارگیری مقررات ایمنی و حفاظت فنی، زمینه پیشگیری از حوادثناشی از کار پیش از بیش فراهم شود.

حوادث کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر