کد خبر: 111844 A

تا ۲۳ مهر در فرهنگسرای آفتاب ادامه دارد:

چکیده: «عواید این نمایشگاه که به همت جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در فرهنگسرای آفتاب واقع در تقاطع خیابان شریعتی و دولت در حال برگزاری است، به کودکان کار اختصاص خواهد یافت.»

نمایشگاه نقاشی‌های کودکان کار که از تاریخ ۱۴ مهرماه در فرهنگسرای آفتاب با نام «این من نیستم» آغاز شده است، تا تاریخ ۲۳ مهرماه ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، عواید این نمایشگاه که به همت جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، در فرهنگسرای آفتاب واقع در تقاطع خیابان شریعتی و دولت در حال برگزاری است، به کودکان کار اختصاص خواهد یافت.

کودکان کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر