کد خبر: 112182 A

دیروز رخ داد؛

چکیده: «این حادثه در خیابان کارگر جنوبی، جنب اداره پست زمانی رخ داد که کارگر ۱۶ ساله‌ای در حین کار با دستگاه میکسر به دلیل رعایت نشدن اصول ایمنی درحین کار یک پای خود را ازناحیه مچ از دست داد».

در حالی که قانون کار اشتغال نوجوانان را تنها تحت شرایط کارآموزی و در صورت وجود امکانات ایمنی مجاز می‌داند، دیروز نوجوانی در تهران هنگام کار با یک دستگاه میکسر از ناحیه پا به شدت مجروح شد.

به گزارش دریافتی ایلنا، این حادثه در خیابان کارگر جنوبی، جنب اداره پست زمانی رخ داد که کارگر ۱۶ ساله‌ای در حین کار با دستگاه میکسر به دلیل رعایت نشدن اصول ایمنی درحین کار یک پای خود را از ناحیه مچ از دست داد.

بر اساس این گزارش، نیروهای امداد و نجات پس از رسیدن به محل حادثه، با استفاده از ابزار هیدرولیکی و دستگاه‌های برش اقدام به بریدن شفت دستگاه میکسر کرده و پس از‌‌ رها سازی این کارگر نوجوان از این وضعیت دردناک، او را تحویل امداد گران اورژانس دادند.

حوادث کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر