کد خبر: 112335 A

یک مقام صنفی در این شهرستان انتقاد کرد:

چکیده: «۳ هزار کارگر باقی مانده(فاقد بیمه) با شرایطی که اداره فنی حرفه‌ای استان البرز برای صدور کارت مهارت فنی فراهم کرده است، در صف انتظار به سر می‌برند و نمی‌توانند خدمات بیمه تامین اجتماعی بهرمند شوند.»

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان نظر آباد در استان البرز خواستار کاهش زمان آزمون دریافت کارت مهارت از اداره فنی و حرفه‌ای این استان شد.

«محمد باقر رشیدی» در این باره به ایلنا گفت: اداره فنی و حرفه‌ای استان البرز برای صدور کارت مهارت فنی هر شش ماه یک بار آزمون مهارت برگزار می‌کند و این درحالیست که این اداره موظف است آزمون را که شرط اصلی بیمه شدن کارگران ساختمانی است هر ماه برگزار کند.

رشیدی با بیان اینکه ۲ هزار نفر از مجموع ۵ هزار کارگر ساختمانی شهرستان نظر آباد تا کنون بیمه شده‌اند، افزود: ۳ هزار کارگر باقی مانده با شرایطی که اداره فنی حرفه‌ای استان البرز برای صدور کارت مهارت فنی فراهم کرده است، در صف انتظار به سر می‌برند و نمی‌توانند خدمات بیمه تامین اجتماعی بهرمند شوند.

به گفته این فعال کارگری، فنی و حرفه‌ای استان البرز هر ۴ ماه یکبار به دلیل ازدحام مراجعه کنندگان برای دریافت کارت مهارت فنی شروع به ثبت نام کرده و هر ۶ ماه یکبار آزمون برگزار می‌کند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان نظر آباد در خاتمه با انتقاد از کیفیت آموزش‌های ارائه شده برای صدور کارت مهارت، اظهار کرد: با وجود کیفیت نازل و گاهی عدم آموزش، بر روی کارت مهارت صادر شده آنان نوشته شده است این کارگر ۱۰۰ ساعت دوره مهارتی دیده است.

بیمه کارگران ساختمانی کارگران البرز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر