کد خبر: 127081 A

فرامرز توفیقی:

چکیده: «هرچند نهادهای کارگری طبق قانون موظف‌ا‌ند تا در دفاع از حقوق موکلان خود علیه متخلفان اقامه دعوی کنند اما از آنجا که در گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی ردپای برخی مسئولان ارشد همین نهادهای کارگری دیده می‌شود، از تشکلهای یاد شده داشتن چنین توقعی غیر واقعی است.»

یک فعال صنفی کارگری خواستار ورود دادستانی کل کشور به تخلفات مالی صورت گرفته در سازمان تامین اجتماعی شد.

«فرامرز توفیقی» به ایلنا گفت: مسئولیت پیگیری گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نباید صرفا به رئیس مجلس واگذار شود و قوه قضائیه نیز باید به موضوع این تخلفات ورود کند.

وی بایادآوری اینکه مطابق قانون دستگاه قضایی مسئولیت رسیدگی به تخلفات اداری را برعهده دارد، گفت: متن گزارشی که از سوی هیات تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی منتشر شده است، به اندازه کافی گویا و روشن است تا مقامات دادستانی کل کشور را موظف به پی‌گیری کند.

وی گفت: هرچند نهادهای کارگری طبق قانون موظف‌ا‌ند تا در دفاع از حقوق موکلان خود علیه متخلفان اقامه دعوی کنند اما از آنجا که در گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی ردپای برخی مسئولان ارشد همین نهادهای کارگری دیده می‌شود، از تشکلهای یاد شده داشتن چنین توقعی غیر واقعی است.

وی افزود: البته چنانچه تشکلهای مورد اشاره به ویژه بازرسان آنها واقعا از ریخت و پاش های صورت گرفته بی‌اطلاع هستند باید از ابزارهای قانونی برای روشن شدن قضیه استفاده کنند.

این مقام صنفی افزود: البته خود کارگران عضو این تشکلها هم می توانند از طریق در خواست برای تشکیل مجامع پیگیر ماجرا شوند.

توفیقی همچنین در خصوص مراجعه کارگران به دستگاه قضایی گفت: هرچند حقوق شهروندی به کارگران اجازه می‌دهد تا بطور مستقیم از دستگاه قضایی رسیدگی به تخلف صورت گرفته در صندوق بیمه‌شان را خواستار شوند، اما تجربه نشان داده است طرح چنین شکایتی بصورت شخصی بسیار زمان‌بر است.

وی بایادآوری اینکه موضوع ریخت و پاش‌های مالی در سازمان تامین اجتماعی همواره از سالهای بسیار دور در قالب شایعات و اخبار غیر رسمی شنیده می‌شد، گفت: بهتر بود که این تحقیق و تفحص در زمان گذشته و بطور وسیعتری انجام می‌شد تا از ریخت و پاش‌های کلان انجام شده جلوگیری می‌شد.

تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی واکنش به تحقیق و تفخص از تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر