کد خبر: 131484 A

با ارسال جوابیه‌ای؛

چکیده: در پی درج خبری تحت عنوان «بدهی دو میلیارد تومانی بیمه دی به بازنشستگان گیلانی»، روابط عمومی شرکت بیمه دی با ارسال جوابیه‌ای مدعی طلب ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی از کانون بازنشستگان گیلان شد.

در پی درج خبری تحت عنوان «بدهی دو میلیارد تومانی بیمه دی به بازنشستگان گیلانی»، روابط عمومی شرکت بیمه دی با ارسال جوابیه‌ای مدعی طلب ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی از کانون بازنشستگان گیلان شد.

متن این جوابیه مطابق قانون مطبوعات در ادامه می‌آید:

براساس اسناد و مدارک موجود پس از مغایرت گیری‌های بعمل آمده و علیرغم چندین بار دعوت از اعضای محترم هیأت مدیره کانون بازنشستگان استان گیلان، برای رفع یا تعیین تکلیف مغایرت‌های موجود و عدم همکاری ایشان، مبلغ ۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰ریال بدهی از کانون به بیمه دی شعبه رشت همچنان وجود دارد.

از طرفی طبق مفاد قرارداد که یک نسخه از‌آن نزد بیمه گذار موجود است، بیمه گذار موظف به پرداخت حق بیمه به طور کامل در زمان‌های تعیین شده بوده که پس از گذشت ۱۵ روز از موعد مقرر و عدم پرداخت حق بیمه، پرداخت خسارت به حالت تعلیق در می‌آید.

در حال حاضر علاوه بر مبلغ مورد اشاره، بیش از ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال نیز از حق بیمه بازنشستگان استان گیلان هنوز به شعبه رشت پرداخت نشده بنابراین میزان مطالبات شرکت بیمه دی شعبه رشت از کانون استان گیلان نزدیک به ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال است.

همچنین، تمامی فاکتورهای ارائه شده توسط بیمه شدگان محترم تأمین اجتماعی گیلان، کار‌شناسی و ثبت شده و آماده پرداخت است که بدلیل عدم پرداخت به موقع مبالغ فوق توسط کانون استان، طبق مفاد قرارداد نسبت به پرداخت آن‌ها هنوز اقدامی نشده است.

بدیهی است، درصورت دریافت مطالبات، شعبه به قید فوریت مطالبات بازنشستگان استان پرداخت خواهد شد.

استان گیلان روابط عمومی قانون مطبوعات دی بازنشستگان ارسال بیمه جوابیه طلبکار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر