کد خبر: 146248 A

تأمین اجتماعی اعلام کرد:

چکیده: مبلغ عیدی برای مستمری‌بگیران، بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی و بازماندگان مبلغ پنج میلیون و سی هزار ریال(۵۰۳ هزار تومان) و میزان عیدی پرداختی متناسب با ماه‌های دریافت مستمری در سال است.

عیدی پایان سال ۱۳۹۲ بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی، با ابلاغ بخشنامه به واحدهای اجرایی این سازمان از بیست و نهم بهمن سال‌جاری پرداخت می‌شود.

به گزارش ایلنا، مبلغ عیدی برای مستمری‌بگیران، بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی و بازماندگان مبلغ پنج میلیون و سی هزار ریال(۵۰۳ هزار تومان) و میزان عیدی پرداختی متناسب با ماه‌های دریافت مستمری در سال است.

وی تصریح کرد: پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی از فردا بیست و نهم بهمن آغاز شده و به ترتیب حرف اول نام خانوادگی بازنشستگان تا پنج روز به حساب آنان واریز می‌شود.

براساس این گزارش؛ به منظور رفاه حال بازنشستگان و مستمری‌بگیران و جلوگیری از ازدحام مراجعین به بانک و شلوغی شعب این سازمان در ایام پایانی سال، عیدی پرداختی بدین صورت پرداخت می‌شود:

ا - آ - س - ش - ح - گ؛ روز ۲۹ بهمن و روزهای بعد
ب - ص - ض - ل - خ - و؛ روز ۳۰ بهمن و روزهای بعد
پ - ت - ط - ظ - د - ذ - ر - ز؛ روز اول اسفند و روزهای بعد
ث- ج - ع - غ - ژ - ن - ه - ی؛ روز سوم اسفند و روزهای بعد
م - ف - ق - ک - چ؛ روز چهارم اسفند و روزهای بعد

کارگران بازنشسته
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر