کد خبر: 149355 A

رئیس انجمن صنفی کارگران بنا و سفت کار شهریار:

چکیده: اگر دولت و شهرداری قصد ارائه خدمات به کارگران را دارند، نباید این حمایت‌ها از موضع بالا و بدون مشارکت کارگران انجام شود. / بدون شکل‌گیری و تقویت نهادهای کارگری، تصمیم‌گیری برای کارگران بی‌معناست و هر نوع دخالتی از جانب دولت یا شهرداری موازی‌کاری تلقی می‌شود.

رئیس انجمن صنفی کارگران بنا و سفت کار شهریار با انتقاد از اظهارات یکی از اعضای شورای شهر تهران مبنی بر تاسیس دفاتر ساماندهی کارگران ساختمانی، گفت: اگر دولت و شهرداری قصد ارائه خدمات به کارگران را دارند، نباید این حمایت‌ها از موضع بالا و بدون مشارکت کارگران انجام شود.

«کاظم احمدیان» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: بدون شکل‌گیری و تقویت نهادهای کارگری، تصمیم‌گیری برای کارگران بی‌معناست و هر نوع دخالتی از جانب دولت یا شهرداری موازی‌کاری تلقی می‌شود.

این فعال صنفی با شاره به اینکه انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور براساس ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته‌اند، تاکید کرد: با وجود آنکه تدوین و اجرای چنین طرحی برای ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی ضروری است اما ایجاد این دفاتر موازی با اهداف انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی علاوه بر آنکه دخالت در وظایف این انجمن صنفی کارگری است، از نگاه قانون نیز و فاقد معناست.

احمدیان به تشریح وظایف انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی پرداخت و گفت: آزمون گیری متقاضیان کارت مهارت فنی، احراز اشتغال متقاضیان بیمه به تامین اجتماعی، شناسایی کارگران ساختمانی فاقد بیمه، انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی، ایجاد تعاونی مسکن و مصرف، رسیدگی به دعاوی کارگران و کارفرمایان ساختمانی و… از عمده وظایفی است که انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی مسئول انجام‌شان است.

کارگران ساختمانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر