کد خبر: 150061 A

سرپرست جدید اداره کار گلستان:

چکیده: همه کارکنان به ویژه مدیران باید پاسخگویی سریع، دقیق و به موقع به ارباب رجوع را سرلوحه کار خود قرار دهند و با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال مدیران مطالبات معوق جامعه کارگری را پیگیری و به نتیجه مطلوب برسانند.

سرپرست جدید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان در جلسه شورای مدیران این اداره کل گفت: با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، مدیران مطالبات معوق جامعه کارگری را پیگیری و به نتیجه مطلوب برسانند که در این راه می توانند با تعامل سازنده با نمایندگان محترم مجلس مشکلات را مرتفع سازند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در گرگان، «امراله عباسی» سرپرست جدید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان در این باره افزود: همه کارکنان به ویژه مدیران باید پاسخگویی سریع، دقیق و به موقع به ارباب رجوع را سرلوحه کار خود قرار دهند و با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال مدیران مطالبات معوق جامعه کارگری را پیگیری و به نتیجه مطلوب برسانند.

اداره کل تعاون کار و رفاه استان گلستان جامعه روزهای پایانی سال مشکلات کارگران سرپرست اداره مدیران مطالبات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر